Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012

Αναγκαία η πάταξη του παρεμπορίου


Άρθρο του Κωνσταντίνου Μίχαλου, 
Προέδρου Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, ΕΒΕΑ


Το παρεμπόριο είναι ένα πολυδιάστατο πρόβλημα που πλήττει σοβαρά την ελληνική οικονομία και τις νόμιμες επιχειρήσεις, πλήττει την απασχόληση και το συμφέρον των καταναλωτών. Η μάστιγα αυτή αποστερεί έσοδα τουλάχιστον 6 δισ. ευρώ από τα δημόσια ταμεία λόγω της φοροδιαφυγής και διαφυγόντα τζίρο ύψους 25 εκατ. ευρώ από την αγορά. Ανταγωνίζεται αθέμιτα το υγιές εμπόριο, σε μια εποχή όπου οι επιχειρήσεις του κλάδου βάζουν λουκέτο η μια μετά την άλλη, αδυνατώντας να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Επιπλέον, παρέχοντας αμφιβόλου προέλευσης και ποιότητας προϊόντα, το παρεμπόριο δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια του καταναλωτή. 
Ο επιχειρηματικός κόσμος έχει επανειλημμένα αναδείξει το θέμα, ζητώντας την αποτελεσματική παρέμβαση της Πολιτείας. Δυστυχώς, μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει μια ολοκληρωμένη πολιτική αντιμετώπισης, με συνέπεια η παράνομη αυτή δραστηριότητα όχι μόνο να συνεχίζεται, αλλά και να εντείνεται.
Την ώρα που η ελληνική οικονομία βρίσκεται για μια ακόμη φορά σε οριακό σημείο και η κυβέρνηση σχεδιάζει νέα, επώδυνα μέτρα για την εξοικονόμηση 11,5 δισ. ευρώ, κάθε παράταση της αδράνειας αποτελεί πρόκληση για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις. Χρειάζονται εδώ και τώρα δράσεις για την πάταξη του παρεμπορίου, προκειμένου να υπάρξει άμεσο όφελος ως προς τα δημόσια έσοδα και ταυτόχρονα να ενισχυθεί η ρευστότητα στην αγορά.
Στις 23 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη σχετικά με το θέμα, στο υπουργείο Ανάπτυξης. Παρά τις θετικές προθέσεις, οι κυβερνητικές εξαγγελίες που ακολούθησαν δεν περιελάμβαναν κάποια δραστική αλλαγή, σε σχέση με τα μέτρα και τις πολιτικές που έχουν δοκιμαστεί μέχρι σήμερα. Είναι γνωστό ότι η ρίζα της αναποτελεσματικότητας στην πάταξη του παρεμπορίου βρίσκεται στην έλλειψη κεντρικού συντονισμού. Η διασπορά των αρμοδιοτήτων και οι επικαλύψεις μεταξύ υπουργείων και δεκάδων υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου τομέα δημιουργούν ανυπέρβλητα εμπόδια στο ελεγκτικό και κατασταλτικό έργο της Πολιτείας.
Όμως, το ζητούμενο δεν είναι η δημιουργία απλώς ενός συντονιστικού οργάνου των διάσπαρτων υπηρεσιών, αλλά η δημιουργία ενός νέου οργάνου που θα έχει εξ ολοκλήρου την αρμοδιότητα και την ευθύνη να φέρει σε πέρας το δύσκολο αυτό έργο. Είναι άμεση ανάγκη να δημιουργηθεί ένας κεντρικός, ενιαίος φορέας, αποκλειστικά υπεύθυνος για το αντικείμενο της δίωξης του παρεμπορίου, με πανελλαδική διάρθρωση. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, με βάση και την πρόταση που επανειλημμένα έχει καταθέσει το ΕΒΕΑ, ζητά τη συγκέντρωση όλων των αρμοδιοτήτων σε ένα όργανο, με την ονομασία «Σώμα Ελέγχου και Δίωξης Παρεμπορίου» (ΣΕΔΙΠ). Το όργανο αυτό θα υπάγεται στο υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ενώ θα τελεί υπό την εποπτεία αρμόδιου Ειδικού Γραμματέα.
Η πρόταση αυτή δεν αφορά προφανώς τη δημιουργία νέας υπηρεσίας, αλλά την ενοποίηση όλων των σχετικών αρμοδιοτήτων σε ένα Σώμα, που θα στελεχωθεί με τη μεταφορά σε αυτό των υπαλλήλων διαφόρων φορέων που ασχολούνται σήμερα με το αντικείμενο, χωρίς τη διενέργεια νέων προσλήψεων. Επίσης, κρίνεται αναγκαία η τοποθέτηση Εισαγγελικής Αρχής στην εν λόγω υπηρεσία, με αρμοδιότητα τη δίωξη των σχετικών παραβάσεων.
Η ΚΕΕΕ έχει ήδη απευθυνθεί στον αρμόδιο υπουργό, με επιστολή η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένες και λεπτομερείς προτεινόμενες κατευθύνσεις για τη σύσταση του ΣΕΔΙΠ. Είναι προς το συμφέρον της ελληνικής οικονομίας, των επιχειρήσεων και των πολιτών να υπάρξει – έστω και τώρα – η κατάλληλη ανταπόκριση, όχι μόνο σε επίπεδο προθέσεων και εξαγγελιών, αλλά και δράσεων. Η αποτελεσματική ενεργοποίηση της Πολιτείας για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος που στερεί πολύτιμους πόρους από το κράτος, την αγορά και την κοινωνία, δεν αποτελεί πλέον αίτημα αλλά ανάγκη και απαίτηση. Πηγή http://www.parapolitika.gr/Category.aspx?authorid=107

Δεν υπάρχουν σχόλια: