Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

Συνεδριάζει την Τετάρτη το ΔΣ του Δήμου Λεβαδεών…


Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 4η Ιουλίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου (Διοικητήριο).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1.Οργάνωση και λειτουργία της Δημοτικής Κατασκήνωσης στη θέση «Παλιομηλιά» Ελικώνα.

2.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 19/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λεβαδέων που αφορά: Εξέταση αιτημάτων σχετικά με την διαπλάτυνση του πεζοδρομίου της οδού Καραγιαννοπούλου σε τμήμα του έργου : « Δίκτυο Κοινοχρήστων Χώρων Κέντρου»

3.Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Λεβαδέων.

4.Έγκριση παραλαβής της: «Μελέτης Γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια του Γ.Π.Σ. απορρέουσα της υπ΄αριθμ. 27691/14-09-2007 (Φ.Ε.Κ. 1209 /Β/ 07) Υπουργικής Απόφασης».

5.Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου: «Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Λεβαδέων».

6.Έγκριση τρόπου εκτέλεσης δι΄ αυτεπιστασίας του έργου: «Βελτίωση Δικτύου Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κυριακίου».

7.Έγκριση 1ου ΑΠΕ & Τακτοποιητικού Πίνακα για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Αλαλκομενών».

8.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Ανωνύμων Δημοτικών Οδών στην περιοχή εφαρμογής του Ν.751».

9.Άρση διακοπής εργασιών και έγκριση παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες».

10.Προσωρινή τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω αποκατάστασης βλαβών πλακόστρωσης στο έργο: «Δίκτυο Κοινοχρήστων Χώρων Κέντρου».

11.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 203/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων που αφορά την «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012».

12. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

13.Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

14.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο παραβάσεων ΚΟΚ μηνός Μαρτίου 2012 λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.

15.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης – παράνομης στάθμευσης λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.

16.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τελών ύδρευσης της Δ.Κ. Κορώνειας λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.

17. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από καταλόγους προστίμων αυθαίρετης βοσκής λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.

18.Έγκριση της υπ΄αριθμ. 9/2012 απόφασης της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. που αφορά την: «Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2012 της Κ.Ε.ΔΗ.Λ.».

19.Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του, προκειμένου να εκπροσωπήσουν το Δήμο Λεβαδέων στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελικώνας Παρνασσός (Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία  Ο.Τ.Α.) την 05-07-2012.


                                                
                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
               ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: