Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012

Συλλογική δέσμευση, απόφαση και δράση προτείνει το ΕΠΒ για την άρση της υποχρηματοδότησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Προς: -Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας,
κ. Κλέαρχο Περγαντά.
-Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου
κ. Τιμπλαλέξη Δημήτριο
-Μέλη Περιφερειακού Συμβουλίου
Λαμία

Θέμα: «Αποκλεισμός και υποχρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη,
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Αξιότιμα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου,

Σήμερα πια, γίνονται ιδιαίτερα εμφανείς οι δυσάρεστες επιπτώσεις από τον αποκλεισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και ανάλογους πόρους.
Παρά το γεγονός, ότι οι περισσότεροι από εμάς είχαμε εγκαίρως θίξει την αδικία, που θα υποστεί η Περιφέρεια μας, δεν έγινε εφικτή η αντιστροφή αυτών των λαθεμένων πολιτικών.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με ένα ποσοστό διαπιστωμένης ανεργίας, που αγγίζει το 25% του εργατικού δυναμικού στερείται των, έτσι και αλλιώς, ελαχίστων διαθεσίμων πόρων για την ανακούφιση του πληθυσμού και την ενίσχυση της ανάπτυξης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποκλεισμού μπορούμε να αναζητήσουμε  σε προγράμματα, που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΠΑΝ ΙΙ), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανθρώπινου Δυναμικού στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων», στο Πρόγραμμα «Μαθητεία για Αποφοίτους», καθώς και σε άλλα προγράμματα του ΕΣΠΑ, όπως άλλωστε και στον ισχύοντα επενδυτικό νόμο. Ως Επιμελητήριο Βοιωτίας πιστεύουμε, ότι για την άρση αυτής της άδικης κατάστασης απαιτείται συλλογική δέσμευση, απόφαση και δράση.
Προτείνουμε την υιοθέτηση κοινού ψηφίσματος με καταβολή προσπάθειας, όπως αποκτήσει την δυνατότερη ευρεία αποδοχή, καθώς και την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων, ανά κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς, όπως οικονομία-επιχειρήσεις, υγεία, παιδεία, κοινωνία, απασχόληση κτλ.
Στόχος πρέπει να είναι, αφενός, η ευρεία αποκάλυψη, ότι οι σχετικές πολιτικές και ρυθμίσεις είναι εντελώς στρεβλές και παράλογες, καθώς παραβλέπουν, ότι η στατιστική «ευημερία» της Βοιωτίας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπως αυτή αποτυπώνεται στους στατιστικούς δείκτες, είναι πλασματική και δεν ανταποκρίνεται στο πραγματικό βιοτικό επίπεδο των κατοίκων και στην καθημερινότητα της τοπικής οικονομίας.
Επίσης, ότι ο υψηλός δείκτης ΑΕΠ, όπως εμφανίζεται στην αντίστοιχη στατιστική απεικόνιση, οφείλεται στη συγκέντρωση ιδιαίτερα σημαντικής μεταποιητικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή Οινοφύτων-Σχηματαρίου, όπου είναι μετεγκατεστημένο το σύνολο σχεδόν των βιομηχανιών από το νομό Αττικής. Δυστυχώς όμως, αυτή η οικονομική δραστηριότητα δεν συνδέεται και δεν έχει θετική επίδραση στον υπόλοιπο ιστό της τοπικής οικονομίας. Ενδεικτικά μόνο, αναφέρουμε, ότι η ανεργία στη Στερεά Ελλάδα καλπάζει  και είμαστε στις πέντε πρώτες θέσεις, με υψηλό ποσοστό ανεργίας του εργατικού δυναμικού, καθώς βέβαια και τους γενικότερα χαμηλούς δείκτες «ευημερίας», οι οποίοι καταγράφονται στην περιοχή. Αφετέρου, θα πρέπει να διεκδικηθεί δυναμικά η τροποποίηση των σχετικών προγραμμάτων ή η άμεση αναζήτηση άλλης ισοδύναμης χρηματοδότησης για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας, με όμοια  ή ανάλογα χαρακτηριστικά.   Σε κάθε περίπτωση πάντως το Επιμελητήριο Βοιωτίας είναι στην διάθεση σας για την ανάληψη κάθε προτεινόμενης σχετικής δράσης.


Με τιμή
Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Αγνιάδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: