11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

«Να αλλάξει ο τρόπος ενίσχυσης των Περιφερειών που αδικεί τη Βοιωτία» ζήτησε στη Βουλή ο Β. Τόγιας


Συζητήθηκε χθες στη Βουλή η επίκαιρη ερώτηση του Βασίλη Τόγια με θέμα:
«Να αλλάξει ο τρόπος ενίσχυσης των Περιφερειών που αδικεί τη Βοιωτία»
Η αποκλειστική χρήση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ως μοναδικού δείκτη για την αξιολόγηση των περιφερειακών ανισοτήτων, οδηγεί σε εσφαλμένα αποτελέσματα για την ανάπτυξη και την άσκηση των περιφερειακών αναπτυξιακών πολιτικών.
Δεν μπορεί σήμερα στην Βοιωτία να υπάρχει επιδότηση 15%. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται καθυστέρηση της ανάπτυξης του Νομού, ενώ τα εμπόδια που έθεσε το ΕΣΠΑ, με την περιφερειακή κατανομή δεν θα ξεπεραστούν. Πρέπει να αλλάξει η αξιολόγηση και η κατανομή των κριτηρίων.
Τα ποσοστά ενισχύσεων που είναι χαμηλά 15-35% δεν αποτελούν κίνητρα για την δημιουργία επενδύσεων. Οι όποιες επενδύσεις γίνονται στην Βοιωτία, σε πολύ μεγάλο βαθμό, έρχονται ως μετεγκαταστάσεις επιχειρήσεων της Αττικής, φέροντας μαζί τους και τους εργαζόμενους που απασχολούν. Άρα το αναπτυξιακό όφελος για τη Βοιωτία είναι πολύ μικρό. Παράλληλα όμως έχουμε τεράστια περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη λειτουργία τους και μείωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων μας.
Εμφανίζεται λοιπόν πλασματικά η Βοιωτία ως 1η στην κατάταξη των Νομών της χώρας, με βάση το κκ ΑΕΠ, αθροίζοντας στα εισοδήματα των Βοιωτών το εισόδημα των μεγάλων εργοστασίων της άτυπης ΒΙΠΕ.
Οι επιχειρήσεις είναι μεν εγκαταστημένες και παράγουν τα προϊόντα τους στο Νομό, αλλά τα εισοδήματα τα οποία δημιουργούν, είτε ως επιχειρηματικά κέρδη, είτε ως αμοιβές της εργασίας και των άλλων συντελεστών παραγωγής, διαφεύγουν σε μεγάλο βαθμό προς την Αττική και συνεπώς έχουν περιορισμένη συμβολή στην τοπική ανάπτυξη.
Αρκεί μια μικρή και απόλυτα δικαιολογημένη, διόρθωση του ΑΕΠ των όμορων της Αττικής Νομών, για να ανεβάσει την Αττική στην πρώτη θέση της κλίμακας και να εξορθολογικοποιήσει τη σχετική θέση των άλλων Νομών.
Σχετικά με το κριτήριο της περιφερειακής διάστασης, θα πρέπει να δοθεί ένταση και μεγαλύτερη ευρύτητα επενδύσεων στον αγροδιατροφικό τομέα. Εκεί ποσοστιαία, θα μπορούσε να δοθεί υψηλότερη ενίσχυση, ώστε να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα προς το διατροφικό τομέα, τη μεταποίηση, το εμπόριο και γενικότερα στην εξωστρέφεια.
Στην ερώτηση δε, αν προτίθεται ο Υπουργός να επανεξετάσει τα κριτήρια ενίσχυσης των Νομών, ώστε ν’ απεικονίζεται στις καταγραφές η πραγματικότητα, έλαβε την απάντηση από τον Υφ/ργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κο Ρήγα:
«Το ερώτημά σας είναι λογικό και δίκαιο και θα εξετασθεί από το Υπουργείο ευνοϊκά».

Δεν υπάρχουν σχόλια: