Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2011

Στήριξη στις οικογένειες των ΑΜΕΑ από τη Βάσω Τσόνογλου


Η βουλευτής του νομού και μέλος της Υποεπιτροπής για τα θέματα των Ατόμων με Αναπηρία της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής των Ελλήνων που διεξήχθη σήμερα 25 Ιανουαρίου 2011 τοποθετήθηκε σε ζητήματα πολιτικής πρόνοιας που αφορούν τα άτομα με αναπηρία. Κατά την συζήτηση αυτή η κυρία Τσόνογλου τόνισε το γεγονός ότι ένα επίδομα σε ΑΜΕΑ δεν λύνει το πρόβλημα της ένταξης των ΑΜΕΑ σε καθεστώς πλήρους ισότητας με τους άλλους πολίτες.
Στη συνέχεια της συζήτησης η βουλευτής είπε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου θεωρεί θεμελιώδη προτεραιότητα τον σχεδιασμό για την στελέχωση των προνοιακών δομών, τον εξοπλισμό τους, την ανάπτυξη προγράμματος προστασίας και μονάδων κοινωνικής φροντίδας, προκειμένου να εκλείψουν οι αδυναμίες του συστήματος, όπως επίσης και οι υποστηρικτικές ενέργειες και παρεμβάσεις αποιδρυματισμού που θα έχουν ως κύριο επιστημονικό εργαλείο το ίδρυμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (Ι.Κ.Π.Α).
Επίσης, η κυρία Τσόνογλου ζήτησε από τον Γ.Γ Πρόνοιας του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γ. Κατριβάνο όπως και από τον εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία να υπάρξει στενή συνεργασία μεταξύ της Βουλής, της Υποεπιτροπής της Βουλής, του Υπουργείου και της Συνομοσπονδίας τόσο για την ανάδειξη των προβλημάτων της κοινωνικής αυτής ομάδας, όσο και την αλληλοϋποστήριξη για την επίλυσή τους. Σε συνέχεια της τοποθέτησής της η βουλευτής τόνισε την ανάγκη να ολοκληρωθεί και στην χώρα μας με την συνεργασία των συναρμόδιων υπουργείων η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία που υπογράφηκε στης 30 Μαρτίου 2007, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα για τις συμβατικές υποχρεώσεις και πρακτικές συνέπειες, που συνεπάγεται η κύρωση αυτή για την εσωτερική έννομη τάξη, πρακτική που θα επιτευχθεί μέσω του διαρκή διαλόγου.
Τέλος, η βουλευτής ζήτησε την επίσπευση των διαδικασιών για την πλήρη στελέχωση των ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Θήβας και υπέβαλε την πρόταση προς την επιτροπή και τον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας του ΥΠ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να γίνει κοινή συνεδρίαση με εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προκειμένου να εξευρεθεί τρόπος, ώστε τα ΑΜΕΑ που έχουν στοιχειώδη κατάρτιση σε τεχνικά θέματα να φοιτούν στα ΕΠΑΛ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: