Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

Συνεδριάζει την Δευτέρα το ΔΣ της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης/2017  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Καλείστε στη 5η / 2017 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Μάϊου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της, Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου στη  Λαμία με:
                                          


ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.    Συζήτηση και διατύπωση προτάσεων  επί του Σχεδίου Νόμου Υπουργείου Εσωτερικών: «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας και άλλες διατάξεις» (Πολυνομοσχέδιο).
2.    Ενέργειες για την αποκατάσταση της αδικίας που υφίστανται οι Πρόεδροι των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων σχετικά με τη φορολόγηση των εξόδων κίνησης καθώς εκλαμβάνονται ως εισόδημα.
3.    Ενημέρωση για το θέμα της παραχώρησης της περιουσίας των ανενεργών Αγροτικών Συνεταιρισμών στους οικείους Δήμους από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης της ΚΕΔΕ και Δήμαρχο Δομοκού, κ. Τζιαχρήστα.
4.    Ανακοινώσεις.


                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                          της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

  
                                                                            ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

    Δήμαρχος Ορχομενού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr