Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Ξεκινά τη διαβούλευση του νέου αρδευτικού κανονισμού ο Δήμος Ορχομενού

O Αντιδήμαρχος κ. Γρηγόρης Γαλάνης
Τις αυξημένες ανάγκες των αγροτών, τυχόν παραλείψεις των προηγούμενων χρόνων τις  υποχρεώσεις του Δήμου και των χρηστών, τις αρμοδιότητες των αιρετών σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, το ρόλο των υδρονομέων, τα πρόστιμα και  εν γένει την βελτίωση όλων των παραμέτρων που αφορούν τον τρόπο άρδευσης έρχεται να επιλύσει ο νέος αρδευτικός κανονισμός που θέτει άμεσα σε διαβούλευση ο Δήμος Ορχομενού.

Το νέο κανονισμό επεξεργάστηκε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γρηγόρης Γαλάνης με τη συνεργασία του Δημάρχου κ. Λουκά Υπερήφανου και των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου, θα διανεμηθεί στα ΔΣ των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου που αρδεύονται από το κτήμα Ορχομενού και φυσικά σ` όλους τους εμπλεκόμενους , πριν έρθει για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορχομενού. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: