Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023

SOS των δημοτών από την σχεδιαζόμενη δημιουργία σταθμού αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλοπία - Τι καταγγέλει ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ ΚΙΝ.ΑΛ. κ. Γιώργος Μουλκιώτης➡️ Με άμεση κοινοβουλευτική παρέμβαση - αναφορά, απευθυνόμενη στους Υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Εσωτερικών, ζητω να αντιμετωπιστούν άμεσα οι έγγραφες αντιρρήσεις των κατοίκων Ελλοπίας και της Επιτροπής Πολιτών Αλυκής επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το υπό ίδρυση σταθμό αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλοπία.
➡️ Με την αναφορά μεταφέρω στην Βουλή τις αντιρρήσεις των κατοίκων Ελλοπίας και της Επιτροπής Πολιτών Αλυκής, λαμβάνοντας υπόψιν και τις δηλώσεις του αρμόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας απαντώντας σε σχετική ερώτησή μου, για το ενδεχόμενο εγκατάστασης πλωτών φωτοβολταϊκών στον Κόλπο Δομβραίνας και συγκεκριμένα, ότι «…….η Βοιωτία έχει ένα υψηλό βαθμό συμμετοχής [.…] και ένα υψηλό μερίδιο από πλευράς ενεργών μονάδων ΑΠΕ σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο….».
➡️ Οι κάτοικοι Ελλοπίας και η Επιτροπή Πολιτών Αλυκής, με σχετικά έγγραφα αναφέρονται στην περιβαλλοντική μελέτη που αφορά στην κατασκευή και λειτουργία του έργου: «6 Σταθμοί Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) συνολικής ισχύος 496,60 MW στις θέσεις «Ρεθαριά 1 – 6», Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ 33/400kV) και Γραμμή Μεταφοράς Ενέργειας Υψηλής Τάσης (ΓΜ 400kV) στη Δ.Ε. Θίσβης.»
➡️ Επισημαίνουν ότι υφίστανται τόσο περιβαλλοντικοί – χωροταξικοί όσο και θεσμικοί λόγοι που καθιστούν προβληματικό το έργο και αναγκαία την άμεση γνωμοδότηση της Αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα οι αναφέροντες επισημαίνουν ότι:
α) Για τους Σταθμούς Ηλεκτροχημικής Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη σε κανένα εργαλείο χωροταξικού σχεδιασμού, με αποτέλεσμα, ελλείψει προηγούμενης θεσμοθέτησης Περιοχής Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ), να μην μπορεί να χωροθετηθεί ένα τέτοιο έργο στη θέση που σχεδιάζεται.
β) Το έργο ενέχει ανεπίτρεπτα υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς διότι είναι τεχνολογίας ιόντων λιθίου και η γειτνίαση των γηπέδων εγκατάστασης του εν λόγω έργου με κατοικημένες περιοχές αποτελεί σοβαρό κίνδυνο τεχνολογικού ατυχήματος για τους κατοίκους αυτών.
γ) Ο νόμος 4014/2011 προβλέπει ρητά ότι μεταξύ των γνωμοδοτούντων φορέων περιλαμβάνονται και το Δημοτικό Συμβούλιο του οικείου Δήμου, όπως και τα συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας, ενώ με την από 7/10/2022 απόφαση του, το ΣτΕ (Ολομ. 1910/2022) σκέψη 8 έκρινε ότι μεταξύ των γνωμοδοτούντων φορέων περιλαμβάνεται ο οικείος πρωτοβάθμιος ΟΤΑ.
➡️ Η Επιτροπή Πολιτών Αλυκής υπογραμμίζει ότι «οι όποιες αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται κατόπιν πλήρους ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών ως ρητώς προβλέπεται από την Σύμβαση του Aarhus, το Ευρωενωσιακό Δίκαιο και όχι εν κρυπτώ, να έχουν πλήρη και σαφή περιβαλλοντική αιτιολόγηση συμβατή με την απόφαση για να λαμβάνονται υπ’ όψιν και να μην είναι προσχηματικές λόγω πολιτικού καιροσκοπισμού».
➡️ Οι κάτοικοι Ελλοπίας, μεταξύ άλλων, επισημαίνουν ότι το εν λόγω έργο «τεραστίων διαστάσεων και κυρίως σε ελάχιστη απόσταση από τον οικισμό Ελλοπίας (163 μέτρα) και ακόμη μικρότερη από το γήπεδο ποδοσφαίρου (35 μέτρα)» και έχουν «πολύ σοβαρές αντιρρήσεις ως προς την κατασκευή και λειτουργία του».
➡️ Με την συγκεκριμένη κοινοβουλευτική παρέμβασή μου, ζητώ από τους αρμόδιους Υπουργούς να λάβουν άμεσα υπόψη τις ως άνω αντιρρήσεις, σε άμεσο συνδυασμό και με όσα έχουν αναφερθεί στη Βουλή για τις εγκαταστάσεις ΑΠΕ στη Βοιωτία, και να με ενημερώσουν για τις αποφάσεις και τις σχετικές ενέργειες τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: