Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023

Κλάση 2027: Κατάθεση ΔΑ στη Στρατολ. Υπηρεσία ως 31-3-2024


Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι από 02 Ιανουαρίου έως και 31 Μαρτίου 2024 οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2027 (γεννημένοι το έτος 2006), είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή αρμόδια Προξενική Αρχή.

Σχετικά με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται μπορείτε να συμβουλευθείτε το συνημμένο αρχείο “Οδηγίες_Κατάθεσης_ΔΑ”

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο ΚΕΠ του Δήμου Ορχομενού, στα τηλέφωνα που ακολουθούν: 22613-51011, 22613-51012 και 22610-32315.

Δεν υπάρχουν σχόλια: