Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023

Υποβολή επικαιροποιημένης πρότασης Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Λαμιέων με τίτλο «Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Δήμου Λαμιέων 2021-2027» προϋπολογισμού 20.000.000,00€ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2021-2027»


Υποβλήθηκε σήμερα, η επικαιροποιημένη πρόταση Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Λαμιέων με τίτλο «Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Δήμου Λαμιέων 2021-2027» στο πλαίσιο Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα»,  μετά από την υπ. αριθ. 343/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η υποβληθείσα στρατηγική έχει σαν στόχο :

α) την αποκατάσταση του οικονομικού ιστού της πόλης για τη λειτουργία της, ως κινητήρια δύναμη στην ευρύτερη περιοχή επιρροής,

β) την αντιστροφή της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης ιδίως περιοχών συγκέντρωσης μειονεκτικών κοινωνικών ομάδων, υποβαθμισμένων εμπορικών κέντρων και εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών/ βιοτεχνικών/ επαγγελματικών ζωνών,

γ) την αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης με αναζωογόνηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ανασυγκρότηση των κοινωνικών υποδομών,

δ) την προώθηση της σύνδεσης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο αστικό περιβάλλον,

ε) την αντιστροφή της αστικής διάχυσης και

στ) την ανάκτηση του δημόσιου χώρου.

Ο Δήμαρχος Λαμιέων Θύμιος Καραΐσκος, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«…Με τη λήξη της τρέχουσας αυτοδιοικητικής περιόδου υποβάλλαμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη Bιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) του Δήμου μας, με εξασφαλισμένους πόρους 20.000.000,00 € από το Πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα 2021-2027.

Με όραμα τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου της Λαμίας στη βάση της ανάδειξης του Δήμου ως εξωστρεφούς  και βιώσιμου προορισμού, παραδίνουμε τη σκυτάλη στη νέα Δημοτική Αρχή για να μπορεί να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση της πρότασης, αμέσως μετά την έγκρισή της.

Με εντατική και μεθοδική δουλειά, ολοκληρώνουμε τη θητεία της παρούσας Δημοτικής Αρχής, αφήνοντας μια ακόμη παρακαταθήκη για το μέλλον της πόλης και τους συμπολίτες μας…».

Δεν υπάρχουν σχόλια: