Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Βουλευτής κ. Γιώργος Μουλκιώτης ζητά απαντήσεις για την δεινή θέση που βρίσκονται οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Βοιωτίας λόγω ΟΣΔΕΟ βουλευτής Βοιωτίας ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος Μουλκιώτης, με ερώτηση απευθυνόμενη στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμωνζητά απαντήσεις για την δεινή θέση που βρίσκονται οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Βοιωτίας λόγω πλημμελειών και καθυστερήσεων στη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ για την καταβολή ενισχύσεων στο πλαίσιο της εφαρμογής της Νέας ΚΑΠ.

Στην ερώτηση τονίζεται ότι, ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός εφαρμογής της ΝΕΑΣ ΚΑΠ, τόσο από το Υπουργείο  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όσο και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξακολουθεί να παραμένει ιδιαιτέρως πλημμελής. Μέχρι και τα τέλη Ιουνίου του έτους 2023, δεν είχαν εκδοθεί οι απαραίτητες Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκύκλιοι Εφαρμογής. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα ΟΣΔΕ δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί ενώ υπάρχουν ακόμα και σήμερα πολλά κενά και ασάφειες στη λειτουργία του.

Ως προς τα οικολογικά σχήματα, υπογραμμίζεται ότι στην πράξη, πολλά από αυτά είναι ανεφάρμοστα ή η καθυστέρηση στην έκδοση των απαραίτητων αποφάσεων αλλά και η ελλιπής ενημέρωση τα καθιστά μη εφαρμόσιμα. Επιπλέον, ακόμα δεν έχουν ενσωματωθεί τα σχετικά πεδία που τα αφορούν ούτε οι αιρεσιμότητες που προβλέπονται από τις ΕΣΣ.

Τέλος, τονίζεται ότι για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, λείπουν οι αναλυτικές εγκύκλιοι για τη διόρθωση σημείων της δήλωσης ΟΣΔΕ (π.χ. προθεσμία έκδοσης τιμολογίου για την ένταξη του δικαιούχου στην ενίσχυση και τρόπος ελέγχου αυτών) ενώ για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης η σχετική εφαρμογή αν και έχει ανοίξει, παρουσιάζει πολλά προβλήματα.

Κατόπιν αυτών, ζητείται από τον αρμόδιο Υπουργό να απαντήσει:

  • ​Εάν θα δοθεί παράταση για την εφαρμογή των οικολογικών σχημάτων, προκειμένου να συντρέξουν οι προϋποθέσεις  εφαρμογής τους, σε όλους τους κλάδους της φυτικής και ζωικής παραγωγής.
  • Εάν προτίθεται να εκδώσει διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή των συνδεδεμένων ενισχύσεων.
  • Πότε θα ξεκινήσει μια ουσιαστική συζήτηση για την αναθεώρηση της νέας ΚΑΠ και την προσαρμογή της, στις ανάγκες της Ελληνικής Γεωργίας.
  • Ποιες πολιτικές προγραμματίζει να εφαρμόσει η κυβέρνηση για την κάλυψη των απωλειών εισοδήματος των παραγωγών εξαιτίας της εφαρμογής της νέας ΚΑΠ και με ποιο ακριβές χρονοδιάγραμμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: