Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023

Γιώργος Μουλκιώτης: «"Μπαλάκι" οι ευθύνες για τους προσεισμικούς ελέγχους στις σχολικές μονάδες της Βοιωτίας.»

 


Γιώργος Μουλκιώτης: 

  • «"Μπαλάκι" οι ευθύνες για τους προσεισμικούς ελέγχους στις σχολικές μονάδες της Βοιωτίας.»
  • «Σε 20 χρόνια, 196 Δελτία Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου σε εκπαιδευτήρια»
  • «Κανένας μετασεισμικός έλεγχος σε σχολικά κτίρια της Βοιωτίας από το 2019 έως σήμερα καθώς "…… δεν έχει λάβει χώρο κάποιο σεισμικό φαινόμενο"» 

 

Απαντήσεις  έλαβε ο βουλευτής Βοιωτίας Γιώργος Μουλκιώτης από τα Υπουργεία Υποδομών & Μεταφορών και Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας στην Ερώτησή του με τίτλο «Ασφάλεια των σχολικών μονάδων του Νομού Βοιωτίας ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής περιόδου».

Το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών αναφέρει, πως σύμφωνα με το ν. 4198/2013 και το ΦΕΚ 2856/Β’/2013 ο Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός έλεγχος πραγματοποιείται από την εταιρία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» που έχει την ευθύνη και τη μέριμνα για τη σύνταξη και την υλοποίηση προγραμμάτων καθώς και της ενδεχόμενης μελέτης αντισεισμικής ενίσχυσης αυτών, αφού το εν λόγω αντικείμενο είχε συμπεριληφθεί και οριστεί στο κύριο έργο τους.

Επιπλέον, από την απάντηση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προκύπτει ότι η υλοποίηση δράσης για τη διενέργεια πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου των κτιρίων, στα οποία στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’143), καθώς και κρίσιμες εν γένει λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα ανατέθηκε στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» (Τ.Ε.Ε.) ενώ ο «Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας» (Ο.Α.Σ.Π.) διατηρεί την εποπτεία της υλοποίησης του πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου των κτιρίων (άρθρο 265 του ν. 5037/ 2023).

Επιπλέον, το ίδιο Υπουργείο ενημερώνει ότι μέσα σε μια 20ετίας (2002 – 2022) στη βάση δεδομένων του Ο.Α.Σ.Π. υπάρχουν συνολικά 501 Δελτία Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου που αφορούν σε κτίρια και εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην Π.Ε. Βοιωτίας, εκ των οποίων 196 αφορούν σε εκπαιδευτήρια.

Ταυτόχρονα, ο Διευθύνων Σύμβουλος των «ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» αναφέρει στο έγγραφό του, πως η συντήρηση και οι επισκευές ανήκουν στους κατά τόπους Δήμους, ανεξάρτητα από την αιτία που τις προκαλεί, τονίζοντας μάλιστα, πως κατά το ΦΕΚ 2856Β’/11.11.2013 ο προσεισμικός έλεγχος που μπορεί να διενεργήσουν οι «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο, εθνικής μάλιστα κλίμακας, με απόφαση των αρμόδιων Υπουργείων και δεν μπορεί να διενεργηθεί μεμονωμένα κατόπιν αιτήματος του Δήμου.

Τέλος, επισημαίνει ότι «δεν έχουν διενεργηθεί από την εταιρία Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. από το 2019 έως σήμερα μετασεισμικοί έλεγχοι σε σχολικά κτίρια της Π.Ε. Βοιωτίας καθώς δεν έχει λάβει χώρο κάποιο σεισμικό φαινόμενο κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα»!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: