Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023

ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΣΕΛΙΔΑ: Η ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ // ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - CITY BRANDING – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Η ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - CITY BRANDING – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Τα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί η αστική πολιτιστική πολιτική, με έμφαση στη λογική της πολιτιστικής επένδυσης. Ο πολιτισμός αντιμετωπίζεται ως σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για τη σύγχρονη πόλη. Η στρατηγική του City Branding χρησιμοποιείται   για τους σκοπούς της προώθησης των τόπων, με σκοπό την οικονομική τους ανάπτυξη και πρόοδο.

Η Αστική Πολιτιτιστική Επένδυση είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία ή στρατηγική αλληλένδετων ενεργειών και μέτρων με σκοπό τη διατήρηση ή και αύξηση της ελκυστικότητας ενός τόπου για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού.

H στρατηγική προβολής (μάρκετινγκ) ενός τόπου δεν είναι απλά ένα επικοινωνιακό εργαλείο ούτε μπορεί να σχεδιαστεί πρόσκαιρα, ευκαιριακά ή χωρίς την βοήθεια ειδικών. Δεν μπορεί να εξαντλείται σε ένα σλόγκαν, μια εκδήλωση ή μια ευκαιριακή διαφήμιση. Πρόκειται για μια μακροχρόνια διαδικασία, η οποία προϋποθέτει ένα υπόβαθρο κατανόησης της γειτονιάς, της πόλης, της περιφέρειας, όπου η συμμετοχή των τοπικών φορέων και των κατοίκων κρίνεται και είναι απαραίτητη . Πρόκειται κυρίως για μια στρατηγική προσεκτικού σχεδιασμού, συντονισμού, διάχυσης και προβολής πολιτιστικών δράσεων με σκοπό την ένταξή τους στην φυσιογνωμία και την σφραγίδα της πόλης έτσι ώστε να ταυτιστούν μαζί της .

Σκοπός μας είναι να αναθέσουμε την συγκεκριμένη στρατηγική σε ειδικούς συνεργάτες , έτσι ώστε σύντομα να οδηγηθούμε σε μια πολύ πιο αποτελεσματική πολιτική εξωστρέφειας και προβολής της πόλης και του Δήμου μας. Ενίσχυση και αναβάθμιση εκδηλώσεων όπως τα Τροφώνια και τα Πλουτάρχεια αλλά και θέσπιση νέων εκδηλώσεων όπως το Μαθητικό Θεατρικό Φεστιβάλ , οι αγώνες ιστορικών οχημάτων ή η διοργάνωση street food festival με θέμα παραδοσιακά τοπικά εδέσματα, η ενεργοποίηση αρχαιολογικών χώρων, η ανάδειξη αρχαιολογικων συλλογών και τοπικου συγγραφικού και μουσικού έργου μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για μια τέτοια πολιτική.

ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΣΕΛΙΔΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: