Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2020

Στον Ορχομένιο κτηνίατρο κ. Χάρη Τζερεμέ αναθέτει ο Δήμος Ορχομενού την περισυλλογή, διαχείριση και φροντίδα αδέσποτων σκύλων για το 2020 - 2021

 
Με την υπ` αρίθμ 9389 https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%97%CE%9E%CE%A8%CE%A9%CE%9E6-%CE%A77%CE%9C?inline=true σύμβαση Υπηρεσιών που εκτελούνται με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, ο Δήμος Ορχομενού αναθέτει στον Ορχομένιο κτηνίατρο κ. Χάρη Τζερεμε την υπηρεσία «περισυλλογή, διαχείριση και φροντίδα αδέσποτων σκύλων Δήμου Ορχομενού» . Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος και λήγει την 16/11/2021.

Δεν υπάρχουν σχόλια: