Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020

#ΕΣΠΑ #Επιχειρηματικότητα #Επιχειρήσεις #Επιχορήγηση #ΠεριφερειακήΕνότηταΣτερεάςΕλλάδας❗️
🔷Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την #COVID19
Πότε: 13/10 08:00 – 03/11/2020 🕒15:00
Πού: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
#Μη_επιστρεπτέα_επιχορήγηση που καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 4.000€ και μέγιστο τα 40.000€. Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021
Υποβολή προτάσεων: www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στη Στερεά Ελλάδα»
Προϋπολογισμός: 10.000.000€ (από το ΕΠ Στερεάς Ελλάδας)
μεταξύ άλλων, απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλεξιμότητα της πρότασης είναι
✅Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση ή περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εξυγίανση ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών
✅Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση, ή θέση σε αναγκαστική διαχείριση, ή θέση σε εξυγίανση ή σε παύση πληρωμών ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών
Δείτε τους επιλέξιμους ΚΑΔ & αναλυτικές πληροφορίες στην πρόσκληση
ℹ️ Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και τους όρους χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης Αναπτυξιακή Διαχειριστική Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας (ΑΝΔΙΑ). Θερμοπυλών 54, 35100 Λαμία ,
☎️2231067047
📧 andia@otenet.gr
⚠️Για τεχνικά θέματα: στο HELPDESK (γραφείο υποστήριξης) ☎️ 2107787940 📧support@mou.gr (09:00 -17:00)
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας 🇬🇷 και της EE 🇪🇺

Δεν υπάρχουν σχόλια: