Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2017

Υπόμνημα κατέθεσε ο Σ.Β.Σ.Ε. στη Γ.Γ. Στρατηγικών Επενδύσεων - Συμμετοχή στη θεματική ημερίδα για την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική (ΕΑΣ 2021)

Ο ΣΒΣΕ συμμετείχε στις θεματικές  ημερίδες για σημαντικούς τομείς και κλάδους της ελληνικής οικονομίας στα πλαίσια διαβουλεύσεων για τη περαιτέρω επεξεργασία και εξειδίκευση των θέσεων που άπτονται της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής (ΕΑΣ 2021).

1. «Βιομηχανία I (πλαστικά, χημικά, φαρμακοβιομηχανία)» και «Βιομηχανία II (λοιποί βιομηχανικοί κλάδοι)» 22 Σεπτεμβρίου 2017
2. «Ενέργεια και Εξορύξεις», 2 Οκτωβρίου, 2017


Δείτε εδώ το υπόμνημα που υπέβαλε ο ΣΒΣΕ προς τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών Επενδύσεων και τις θέσεις που διατύπωσε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr