Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017

Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία ενημερώνει...Σχετικά με την απόφαση του Υπουργείου Υγείας να διαθέσει το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ στο ΚΕΕΛΠΝΟ από το προϊόν του Πανελληνίου Αντικαρκινικού Εράνου των προηγούμενων ετών, η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία διευκρινίζει τα εξής: 
  • ·        Η Ε.Α.Ε. με τους εθελοντές της ανά τη χώρα, διεξάγει τον Πανελλήνιο Αντικαρκινικό Έρανο ετησίως κατόπιν
  • εγκρίσεως- εντολής του Υπουργείου Υγείας.
  • ·        Από τους τρεις πανελλήνιους εράνους που διεξάγονται στη χώρα μας (Αρχιεπισκοπής, Ε.Ε.Σ. και Αντικαρκινικός) η Ε.Α.Ε. είναι ο μόνος φορέας που δεν καρπούται το προϊόν του εράνου που διεξάγει.
  • ·        Το προϊόν του εράνου, όπως προβλέπεται, κατατίθεται στη Εθνική Τράπεζα σε λογαριασμό με τον τίτλο «Πανελλήνιος Αντικαρκινικός Έρανος» και η διάθεση του γίνεται από το Υπουργείο Υγείας.
  • ·        Η Ε.Α.Ε. ουδεμία αρμοδιότητα είχε και έχει ως προς τη διάθεση του ροϊόντος του εράνου. 
  • Αυτή ανήκε και ανήκει αποκλειστικά και μόνο στο  Υπουργείο Υγείας το οποίο διαθέτει το προϊόν για τον αντικαρκινικό αγώνα στη χώρα μας π.χ. για να καλύψει ανάγκες των ογκολογικών νοσοκομείων. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας
Ευάγγελος Φιλόπουλος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr