Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...

Σας προσκαλούμε σε  κατεπείγουσα συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα 
Ορχομενού

στις    25  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2016
ημέρα
Πέμπτη
 και ώρα
 6.00 μ.μ.
  σύμφωνα

με  τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010,  «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης  

και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης για  συζήτηση και λήψη
απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 Θέμα 10:
Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 143/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά κοινό διαδημοτικό σχέδιο διαχείρισης Αστικών και Στερεών Αποβλήτων (ΤΟΠΣΔΑ) για τους πέντε Δήμους: Ορχομενού, Λιβαδειάς, Αράχωβας – Διστόμου – Αντίκυρας, Αμφίκλειας – Τιθορέας και Λοκρών.

( Εισηγητής:  Δήμαρχος)

 Θέμα 20:
Έγκριση Τοπικού Σχεδίου του Δήμου Ορχομενού για την διαχείριση στερεών  αποβλήτων.

( Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

 Θέμα 30:
Λήψη απόφασης για αίτημα παραχώρησης περιοχών ιδιοκτησίας Δήμου Ορχομενού για την υλοποίηση του έργου : «Αρχαιολογικό Πάρκο Ορχομενού».

( Εισηγητής: κ. Ρόδης Λάμπρος , Πρόεδρος Δ.Σ. ή Δήμαρχος)
  Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα α.  διότι η απόφαση  μας για το Τοπικό Σχέδιο για την διαχείριση στερεών αποβλήτων πρέπει να περάσει  από το Περιφερειακό Συμβούλιο που θα γίνει στις  29-2-2016 και β. Την υποβολή πρότασης από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας για την ένταξη του έργου « Αρχαιολογικό Πάρκο Ορχομενού»  στην πρόσκληση 6  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας   στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας 2014-2020  « Έργα αναβάθμισης μνημείων αρχαιολογικών χώρων και πολιτιστικής κληρονομιάς πόλεων» με ημερομηνία υποβολής από 25-2-2016 έως 24-3-2016.

Ο Πρόεδρος      
  ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΡΟΔΗΣ   


Δεν υπάρχουν σχόλια: