Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016

Μπακογιάννης και Παπαθωμά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την άρδευση της Κωπαίδας


    Την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεταξύ του Υπουργού, κ Αποστόλου Ευαγγ., του Γενικού Γραμματέα  κ. Στουπή Ν., του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Μπακογιάννη Κ., της Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε.  Βοιωτίας κ. Παπαθωμά Φ., του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Κελαιδίτη Γ., των αρμοδίων Δ/ντών της Π. Ε. Βοιωτίας  και των αντιστοίχων Δ/ντών του Υπουργείου, προκειμένου να προωθηθούν οργανωμένα και αποτελεσματικά  οι διαδικασίες ωρίμανσης χρηματοδότησης όλων των αναγκαίων παρεμβάσεων εκσυγχρονισμού της άρδευσης της Κωπαϊδικού Πεδίου, από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της περιόδου 2014- 2020.

    Επιβεβαιώθηκε η πολιτική βούληση ότι το έργο της άρδευσης της Κωπαίδας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα,  τόσο για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας , όσο και για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

    Συμφωνήθηκε η ομάδα εργασίας που αποτελείται από τους παρευρισκόμενους Δ/ντές της Π. Ε. Βοιωτίας και τους Δ/ντές του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, με τακτικές συναντήσεις τους και σφιχτό χρονοδιάγραμμα .

   Θα αποτυπώσουν όλα τα άμεσα βήματα ωρίμανσης των μελετών που απαιτούνται για την χρηματοδότηση των αρδευτικών παρεμβάσεων στο Κωπαϊδικό Πεδίο.

    Η Π. Ε. Βοιωτίας αναλαμβάνει την εκπόνηση  της προκαταρκτικής μελέτης που θα αποτυπώνει το σύνολο των παρεμβάσεων και των οριστικών μελετών που θα πρέπει να εκπονηθούν, ώστε με την έναρξη λειτουργίας του  προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (εκτιμάται περί τον Σεπτέμβρη  του 2016) να υπάρχει δυνατότητα εγγραφής σε ειδική χρηματοδότηση (ΣΑΕ) των συνολικών έργων άρδευσης της Κωπαίδας .

Δεν υπάρχουν σχόλια: