11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

Η Κρύα ομόρφηνε κι` άλλο!Ολοκληρώνεται η αναβάθμιση του φωτισμού στην Έρκυνα όπως αυτή εγκρίθηκε από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική αναζωογόνηση 2012-2015» κατόπιν Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «2, Αναβάθμιση αστικών υποδομών με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΚΥΝΑ». Το κόστος του έργου ανέρχεται στις 442.162,86 ευρώ και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα. Αντικείμενο της παρούσης πράξης αφορούσε στον ηλεκτροφωτισμό του περιπατητικού πεζόδρομου που βρίσκεται παράλληλα με το ποτάμι Έρκυνα. Ένα, δηλαδή, από απ` όσα έκανε στη θητεία του ο κ. Νίκος Παπαγγελής… 
(Οι φωτογραφίες είναι φίλων από το facebook)

Δεν υπάρχουν σχόλια: