Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Άμεση η αντίδραση του Επιμελητηρίου Βοιωτίας στο αίτημα της τοπικής κοινωνίας για παρέμβαση στην κυβέρνηση για το θέμα του Οργανισμού Κωπαϊδας

ΠΡΟΣ : -Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισηςκαι Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.

ΚΟΙΝ.:  -Βουλευτές Βοιωτίας  -Οργανισμό Κωπαΐδας 


Θέμα: «Οργανισμός Κωπαΐδας και άρδευση κωπαϊδικού πεδίου.»

 Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Το Επιμελητηριο Βοιωτίας, ως οργανωμένη έκφραση του βοιωτικού επιχειρείν, επιθυμεί να σας παρακαλέσει για την διορθωτική παρέμβαση σας, σε ένα εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα, που αντιμετωπίζει η επιχειρηματική κοινότητα μας και συνολικά οι κάτοικοι της Βοιωτίας.Όπως γνωρίζετε, στο σχέδιο νόμου, με τίτλο «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις», που έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο σας, περιλαμβάνεται η κατάργηση 19 φορέων του Δημοσίου, ανάμεσα τους και ο «Οργανισμός Κωπαΐδας», του οποίου οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.Ο «Οργανισμός Κωπαΐδας», παρά τα πραγματικά προβλήματα λειτουργίας, που έχει, αλλά και  παρά την άδικη συκοφάντηση του, επιτελεί ένα κρίσιμο έργο για την Βοιωτία και την οικονομική της ζωή. Κύριο  αντικείμενο του είναι η ομαλή άρδευση έκτασης 300.000 στρεμμάτων περίπου κωπαϊδικής γης και γενικά η εποπτεία της καλλιέργειας της.Η καλλιέργεια του κωπαϊδικού πεδίου αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της Βοιωτίας και στηρίζει αποφασιστικά την τοπική οικονομία και το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων. Άλλωστε, στις σημερινές συνθήκες οικονομικής κρίσης, η ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα πρέπει να αποτελεί βασικό μέλημα όλων μας.Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται εμφανές, ότι μια πρόωρη ανατροπή της διοικητικής δομής του Οργανισμού, στο μέσο του χειμώνα, θα μπορούσε να φέρει δεκάδες ακόμη προβλήματα στους αγρότες μας, καθώς δεν είναι έτοιμο το διάδοχο σχήμα, που θα αναλάβει την άρδευση του κωπαϊδικού πεδίου, κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο.Καταθέτουμε λοιπόν την πρόταση μας, όπως, οι όποιες αλλαγές επιθυμείτε, να εφαρμοστούν, μετά το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου, δηλαδή αρχές φθινοπώρου.
Η μικρή αυτή παράταση θα αποτρέψει σοβαρά προβλήματα και κινδύνους για τους 12.500 αγρότες του τόπου μας και θα αποσοβήσει μια άσκοπη κοινωνική αναστάτωση. Αξιότιμε κ. Υπουργέ,Ελπίζουμε να επανεξετάσετε το σχετικό σχεδιασμό σας και να ικανοποιήσετε το αίτημα της επιχειρηματικής μας κοινότητας αλλά και συνολικά της Βοιωτίας.

Το Επιμελητηριο Βοιωτίας είναι στην διάθεση σας, για κάθε συνεργασία και διευκρίνηση.

Με τιμή


Ο Πρόεδρος   

 Αγνιάδης Παναγιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: