11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2009

Ξεκίνησαν οι παραδόσεις βάμβακος με ανοιχτές τιμές


Ξεκίνησαν οι παραδόσεις βάμβακος με ανοιχτές τιμές, σύμφωνα με το http://www.paseges.ge/, για τους παραγωγούς, καθώς όλοι διατελούν εν αναμονή των διεθνών αγορών και του ιδιωτικού εμπορίου για να καταλήξουν. Βέβαια τα μυνήματα προδιαθέτουν για πολύ καλύτερες τμές από τις περσινές. Το θετικό αυτό κλίμα που επικρατεί αυτή την εποχή για το βαμβάκι, προκύπτει από τις διεθνείς τιμές του χρηματιστηρίου, την ισοτιμία ευρώ δολαρίου, καθώς και την τιμή του βαμβακόσπορου, η οποία από 10 - 12 λεπτά εκτινάχθηκε στα 19 - 20.

Δεν υπάρχουν σχόλια: