Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2020

Κανόνες λειτουργίας της Λαϊκής αγοράς Ορχομενού για την Πέμπτη 15-10-2020

 


Ο Δήμος  Ορχομενού  ενημερώνει τους πωλητές που συμμετέχουν στη  λαϊκή  αγορά  της Κοινότητας Ορχομενού , ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1αΓ.Π.οικ.64450/11.10.2020 (ΦΕΚ 4484/Β) «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» και κατόπιν διευκρινήσεων από τους αρμόδιους φορείς, επιτρέπεται η συμμετοχή του συνόλου των πωλητών της λαϊκής με  επέκταση του χώρου της  με παρακάτω όρους λειτουργίας:

  1. Tήρηση τριών (3) μέτρων απόστασης μεταξύ των πάγκων των πωλητών
  2. Μέγιστη δυνατή ανάπτυξη του μήκους των πάγκων στα έξι (6) μέτρα
  3. Απαγορεύεται η ανάπτυξη παράλληλων πάγκων από τους πωλητές
  4. Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών και τους καταναλωτές/κοινό

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω θα επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις από την αρμόδια αρχή.    

 Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΡ. ΚΑΡΑΛΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: