Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017

Συνεδριάζει την Τετάρτη το ΔΣ του Δήμου Θηβαίων

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δ.Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) στις   26  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017  ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 18:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης
                                                                                   
Π Ι Ν Α Κ Α Σ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1.           Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χωροταξική κατανομή μαθητών Γυμνασίου, Λυκείων και Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις (Σχετ. η υπ’ αριθ. 8/2017 απόφαση της Δημοτ.Επ.Παιδείας).

2.           Έγκριση της υπ αρ. 8/2017 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής για τη ματαίωση της ανάθεσης «Παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικού τουριστικού μάρκετινγκ και προβολής του Δήμου Θηβαίων  για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος δράσης τουριστικής προβολής του Δήμου Θηβαίων για το έτος 2017», δεδομένου ότι  το πρόγραμμα  έχει καταρτιστεί  και εγκρίθηκε ήδη από τον Ε.Ο.Τ.

3.           Έγκριση της υπ’ αριθ. 60/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ.Θηβαίων (ΔΗΚΕΘ), περί καθορισμού καταβολής αποζημίωσης Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης.

4.           Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «Επισκευή – Βελτίωση ξύλινου οικήματος και περιβάλλοντος χώρου ιδιοκτησίας Δήμου Θηβαίων στην Τ.Κ. Λουτουφίου».

5.           Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας σήμανσης Ρ-55 (οδός υποχρεωτικής διέλευσης πεζών) επί της οδού  Θίσβης στη Θήβα (Σχετ. η υπ’ αριθ. 4/2017 Α.Επ.Π.Ζ.).

6.           Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας σήμανσης Ρ-40 και μιας πρόσθετης πινακίδας Πρ-4α, επί της οδού Αγίων Αποστόλων 1 στη Θήβα (Σχετ. η υπ’ αριθ. 18/2017 Α.Επ.Π.Ζ.).

7.           Λήψη απόφασης για την απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Αγίας Ελένης 4 στη Θήβα (Σχετ.η υπ’ αριθ. 19/2017 Α.Επ.Π.Ζ.).

8.           Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας απαγόρευσης της στάσης και στάθμευσης επί της συμβολής των οδών Αμφίωνος και μη εγκεκριμένης οδού μεταξύ της Βουρδουμπά και Κοινόχρηστου Χώρου (Σχετ. η υπ’ αριθ. 20/2017 Α.Επ.Π.Ζ.).

9.           Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Βελτίωση και ενεργειακή αναβάθμιση καταστήματος Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Θηβαίων».

10.        Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Βελτίωση και ενεργειακή αναβάθμιση του Παλαιού Δημαρχείου Θήβας».

11.        Έγκριση για την ανάθεση της αρμοδιότητας εκτέλεσης εργασιών αποψίλωσης σε χώρους πρασίνου των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Θηβαίων σε ιδιώτη.

12.        Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Θηβαίων έτους 2017.

13.        Λήψη απόφασης για την παράταση της ισχύος του συμβατικού χρόνου της προμήθειας γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου Θηβαίων.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: