Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2014

Απάντησε Λοβέρδου σε Μπασιάκο για την ομαλή λειτουργία του ΤΕΙ Στερεάς

  Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 993/10-7-2014, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ευάγγελος Μπασιάκος, σχετικά με την ομαλή λειτουργία του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:
    Σύμφωνα με το ΥΣ/18-7-2014/Δ12 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ., ειδικά για το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, μετά από ενέργειες του Υπ. Οικονομικών και του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, έχει δοθεί η έγκριση για χρήση ταμειακών διαθέσιμων του εν λόγω Ιδρύματος, ύψους 4.000.000 €,  για προσωρινή ταμειακή διευκόλυνσή του και άμεση αντιμετώπιση των υποχρεώσεών του, μέχρι το κλείσιμο των βιβλίων του πρώην ΤΕΙ Χαλκίδας, την υποβολή του απολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Ιδρύματος και την  καταβολή της 1ης και 2ης δόσης χρηματοδότησης οικονομικού έτους 2014.

        Επίσης, η Γενική Δ/νση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με το αρ. 2/14376/ΓΔΔΕ/17-2-2014 έγγραφό της προς το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, πρότεινε ότι, βάσει της αρχής της συνέχειας της διοίκησης, το Ίδρυμα πρέπει να προχωρήσει στο κλείσιμο της διαχειριστικής περιόδου του οικονομικού έτους 2013 είτε μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών του, είτε με ανάθεση σε ιδιωτική ελεγκτική εταιρεία.

                                                                                                  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


                                                                                           ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: