11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014

Δελτίο Τύπου της Δημοτικής Αρχής Δήμου Θηβαίων για την αποκατάσταση της αλήθειας περί απευθείας αναθέσεων

thiva simaΗ Δημοτική Αρχή του Δήμου Θηβαίων, προκειμένου να αποκαταστήσει την πραγματικότητα και την αλήθεια, που διαστρεβλώθηκε μέσω ανακοίνωσης του “Αυτοδιοικητικού Ριζοσπαστικού Κινήματος Θήβας” σε εφημερίδες, site και blog, γνωρίζει τα ακόλουθα προς τους δημότες της.
1. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση εργασιών – υπηρεσιών με απόφαση Δημάρχου, μέχρι του ποσού των 20.0000,00 € συν ΦΠΑ , εφόσον η δαπάνη δεν υπερβαίνει κατ ’είδος σε ετήσια βάση το ποσό αυτό (άρθρο 83 Ν. 2362/1995, 9 παρ.3 Ν. 3899/2010 και 35130/739/2010 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών)
2. Η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης εφαρμόζονταν και συνεχίζει να εφαρμόζεται από το Δήμο Θηβαίων από τότε που τέθηκαν σε ισχύ οι σχετικές διατάξεις.
3. Από 2-5-2013 ισχύει για τους ΟΤΑ το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, όπου ο κάθε πολίτης μπορεί να παρακολουθεί όλη την πορεία των αναθέσεων προμηθειών – υπηρεσιών και έργων που γίνονται από τους Δήμους, από το πρωτογενές αίτημα μέχρι την τελική πληρωμή .
4. Πριν από οποιαδήποτε ανάθεση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου αποφασίζει για τη διάθεση της σχετικής πίστωσης για κάθε συγκεκριμένη εργασία ή υπηρεσία. Οι αποφάσεις αυτές αναρτώνται υποχρεωτικά στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ από 15-3-2011 μέσω της οποίας ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι στη συνέχεια ζητούν πληροφορίες και εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους καταθέτοντας προσφορές στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
5. Η ανάθεση σε ανάδοχο του εκάστοτε έργου ή υπηρεσίας γίνεται σε εκείνον που έχει καταθέσει τη συμφερότερη για το Δήμο προσφορά.
6. Το έργο ““Κατασκευή χώρων ταφής Νεκτροταφείου Βαγίων “ με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θηβαίων αρ. απ. 210/2014, η οποία αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 71ΚΛΩΡΜ-76Ζ, και δημοσιεύθηκε- επίσης όπως προβλέπει ο νόμος- σε τοπική εφημερίδα (Βοιωτικά Νέα 29/7/2014, Αρ. Φύλλου 4764) , ανατέθηκε στον κ. Γεώργιο Σιάκουλη του Χαρ., ο οποίος προσέφερε έκπτωση ένα (1%) επί του προϋπολογισμού και ΟΧΙ στον κ. Ιωάννη Παπαλουκά, όπως ΨΕΥΔΩΣ αναφέρει το “Αυτοδιοικητικό Ριζοσπαστικό Κίνημα Θήβας” στην ανακοίνωσή του, καθότι προσέφερε μηδέν (0%) έκπτωση. Η απόφαση αυτή λήφθηκε μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν. 3852/10, β) την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ. Θ. γ) τις οικονομικές προσφορές που κατατέθηκαν.
7. Τα έργα “ Βελτίωση της Τεχνητής Τάφρου Μωρόκαμπου” και “ Βελτίωσης των Αγροτικών Δρόμων της Δ.Ε. Βαγίων” ανατέθηκαν στον κ. Ιωάννη Παπαλουκά, που ασχολείται με χωματουργικές εργασίας, λόγω του ότι δεν υπήρξε άλλος ενδιαφερόμενος .
Η Δημοτική Αρχή θεώρησε υποχρέωσή της να αποκαταστήσει την ΑΛΗΘΕΙΑ, επιθυμώντας να προστατέψει τους δημότες από την προπαγάνδα. Το “Αυτοδιοικητικό Ριζοσπαστικό Κίνημα Θήβας”, προφανώς έχει ξεχάσει ότι η προεκλογική περίοδος έλαβε τέλος.
Υπενθυμίζουμε λοιπόν ότι “πολύ σοβαρό πολιτικό και ηθικό ολίσθημα”, καθώς δεν συνάδει με την εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατίας, αποτελεί η διαστρέβλωση της αλήθειας και η παραπλάνηση των δημοτών με ψευδείς δηλώσεις που δημιουργούν αναστάτωση, ανησυχία και εντυπώσεις, από ένα αυτοδιοικητικό κίνημα που μόλις τώρα ξεκινάει τη δράση του εντελώς αντίθετα από τις πρόσφατες εξαγγελίες του.
Επίσης, γνωρίζουμε ότι έγγραφα, φάκελοι κτλ του Δήμου Θηβαίων ζητούνται με επίσημες αιτήσεις προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου και όχι μέσω ανακοινώσεων σε blog. Για του λόγου το αληθές γνωρίζουμε στους δημότες μας ότι ουδέποτε όργανο του Δήμου Θηβαίων ούτε φυσικά ο κ. Δήμαρχος έλαβαν αίτημα από το “Αυτοδιοικητικό Ριζοσπαστικό Κίνημα Θήβας” για χορήγηση του συνολικού φακέλου του κοιμητηρίου Βαγίων καθώς και για όλα τα υπόλοιπα που ζητούν στην ανακοίνωση.
Θέση της Δημοτικής Αρχής είναι να μην απαντά σε ανεπίσημες καταγγελίες ή καταγγελίες σε Blog κτλ, ωστόσο επειδή πρόκειται περί παραπλάνησης της κοινής γνώμης αποφάσισε να αποκαταστήσει την αλήθεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: