Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016

Απάντησε σε Μπασιάκο από την Αντωνοπούλου για το ποσοστό ανεργίας των νέων στη Βοιωτία

Σε πρόσφατη Ερώτησή του προς τη Βουλή, ο Βουλευτής Βοιωτίας Βαγγέλης Μπασιάκος ζήτησε να ενημερωθεί από τον αρμόδιο Υπουργό για το ποσοστό ανεργίας των νέων έως 29 ετών στη Βοιωτία, ετησίως, την τελευταία πενταετία.
Στη σχετική απάντηση της Αν. Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κας Ο. Αντωνοπούλου αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:
«Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή, κ. Ε. Μπασιάκο, σας ενημερώνουμε ότι ο ΟΑΕΔ διαθέτει στοιχεία του αριθμού των ανέργων και δεν υπολογίζει τα ποσοστά ανεργίας, διότι δεν διαθέτει στοιχεία για το σύνολο του εργατικού δυναμικού. Στο συνημμένο αρχείο καταγράφονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι Π.Ε Βοιωτίας, για την τελευταία 5ετία, ανά ηλικιακή κατηγορία. Έως τον Ιούλιο 2014 τα στοιχεία των ανέργων κατά ηλικία ομαδοποιούνταν στις τρεις γενικές κατηγορίες: <30 15-="" 19="" 20-24="" 2014="" 30-54="" 55="" p="">
Συνημμένα
Όπως στο κείμενο
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2011-2016

Πηγή: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΑΕΔ

2011
ΑΝΕΡΓΟΙ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 30ΑΝΕΡΓΟΙ 30-54ΑΝΕΡΓΟΙ 55 ΚΑΙ ΑΝΩΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣΠΟΣΟΣΤΟ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ1.9704.0675566.69329,68
ΑΠΡΙΛΙΟΣ1.9124.1385466.59628,99
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ1.8704.1415296.54028,59
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ1.9274.2865726.78528,40
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ2.0674.5276007.19428,73

2012
ΑΝΕΡΓΟΙ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 30ΑΝΕΡΓΟΙ 30-54ΑΝΕΡΓΟΙ 55 ΚΑΙ ΑΝΩΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣΠΟΣΟΣΤΟ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ2.1094.6806467.43528,37
ΑΠΡΙΛΙΟΣ2.1824.8016587.64128,56
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ2.2795.0966588.03326,37
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ2.0954.9586817.73427,09
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ2.0214.9887097.71826,19

2013
ΑΝΕΡΓΟΙ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 30ΑΝΕΡΓΟΙ 30-54ΑΝΕΡΓΟΙ 55 ΚΑΙ ΑΝΩΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣΠΟΣΟΣΤΟ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ2.0725.0467477.85526,34
ΑΠΡΙΛΙΟΣ2.5945.3858248.80329,47
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ2.4385.4458298.71227,98
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ2.4505.3968668.71228,12
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ2.3675.3778928.63627,41

2014
ΑΝΕΡΓΟΙ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 30ΑΝΕΡΓΟΙ 30-54ΑΝΕΡΓΟΙ 55 ΚΑΙ ΑΝΩΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣΠΟΣΟΣΤΟ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ2.2785.3769248.57826,56
ΑΠΡΙΛΙΟΣ2.1915.3559638.50925,75
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ     
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ     
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ     

Από τον Αύγουστο του 2014 το Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ κατανέμει τους ανέργους σε εφτά ηλικιακές ομάδες.

2014
ΑΝΕΡΓΟΙ Π.Ε.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΑΝΕΡΓΟΙ 15-19ΑΝΕΡΓΟΙ 20-24ΑΝΕΡΓΟΙ 25-29ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ 29ΑΝΕΡΓΟΙ 30-44ΑΝΕΡΓΟΙ 45-54ΑΝΕΡΓΟΙ 55-64ΑΝΕΡΓΟΙ 65 ΚΑΙ ΑΝΩΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ
           
           
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ957891.3022.1863.6631.785929698.63225,32
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ1038391.3242.2663.6661.833958668.78925,78
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ              1017811.3132.1953.5861.840977658.66325,34

2015
ΑΝΕΡΓΟΙ Π.Ε.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΑΝΕΡΓΟΙ 15-19ΑΝΕΡΓΟΙ 20-24ΑΝΕΡΓΟΙ 25-29ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ 29ΑΝΕΡΓΟΙ 30-44ΑΝΕΡΓΟΙ 45-54ΑΝΕΡΓΟΙ 55-64ΑΝΕΡΓΟΙ 65 ΚΑΙ ΑΝΩΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ967581.3142.1683.5571.821995648.60525,19
ΑΠΡΙΛΙΟΣ906851.2181.9933.4441.780999678.28324,06
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ726451.1421.8593.2421.686964677.81823,78
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ716651.1281.8643.1531.646971737.70724,19
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ              726701.1151.8573.1901.7081.011747.84023,69

2016
ΑΝΕΡΓΟΙ Π.Ε.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΑΝΕΡΓΟΙ 15-19ΑΝΕΡΓΟΙ 20-24ΑΝΕΡΓΟΙ 25-29ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ 29ΑΝΕΡΓΟΙ 30-44ΑΝΕΡΓΟΙ 45-54ΑΝΕΡΓΟΙ 55-64ΑΝΕΡΓΟΙ 65 ΚΑΙ ΑΝΩΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ686581.1231.8493.2201.6971.020807.86623,51
ΑΠΡΙΛΙΟΣ785961.0401.7143.1631.7031.050887.71822,21

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
ΑΝΕΡΓΟΙ Π.Ε.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΝΕΩΝ
ΑΝΕΡΓΩΝ
2011-2012
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
2011-2012
ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 2012-2013ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
2012-2013
ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 2013-2014ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
2013-2014
ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 2014-2015ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
2014-2015
ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 2015-2016ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 2015-2016
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ1397,055%-37-1,754%2089,942%-110-4,828%-319-14,714%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ27014,121%41218,881%-403-15,535%-198-9,043%-279-13,998%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ40921,871%1596,976%-252-10,336%-327-14,958%  
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ1688,718%35516,945%-184-7,510%-402-17,740%  
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ              -45-2,225%34617,123%-172-7,263%-338-15,398%  

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 2011-2016ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 2011-2016ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 2011-2015ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 2011-2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-121-6,142%19810,050%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ-198-10,355%614,235%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  -11-0,588%
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  -63-3,269%
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  -210-10,159%


Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr