Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2016

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το ΔΣ του Δήμου Θηβαίων

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δ.Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος)   στις   31  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016  ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης

                                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                     ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                                   

                                                                                             ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΙΣ  31-10-2016  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :  23090/27-10-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  (Άρθρο 65 & 67  Ν. 3852/10)1ο.        Περί της επανεξέτασης της θέσης του Δήμου, όπως διατυπώθηκε με την υπ’ αριθ. 266/2015 Α.Δ.Σ., σχετικά με το κλείσιμο κοινόχρηστου δρόμου που βρίσκεται εντός της ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης, εκ μέρους των οργάνων της ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙΒ. Α.Ε. που οδηγεί στον όρμο της ΝΟΥΣΑΣ Θίσβης Βοιωτίας, με τη συνεκτίμηση των νέων δεδομένων και στοιχείων που έχουν προκύψει από την ημερομηνία λήψης της άνω απόφασης.

2ο.        Έγκριση των υπ. αρ.3 και 6/2016 αποφάσεων της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Θηβαίων σχετικά με την αναγκαιότητα της ανάθεσης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών τουριστικού μάρκετινγκ και του καθορισμού αυτών, σε εξωτερικό συνεργάτη για τη σύνταξη του ετήσιου προγράμματος δράσης τουριστικής προβολής  έτους 2017. 

3ο.        Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος του Δημάρχου και ορισμός ενός υπαλλήλου με βαθμό Γ΄ και άνω με τον αναπληρωτή του σε περίπτωση που δεν υπάρχει οικείος Αγροτικός Σύλλογος, για τη συγκρότηση των τριμελών επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων για την έκδοση και ανανέωση των αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών, κατ΄ εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014  «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 118), και της με αρ. Α2-704/2014(ΦΕΚ Β΄2126) Εφαρμοστικής  Υπουργικής Απόφασης».

4ο.        «Έγκριση για τη μετακίνηση δημοτικών συμβούλων  στο Ναύπλιο για την παρακολούθηση και συμμετοχή στο 6ο Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 3 έως Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016, με κεντρικό σύνθημα «Ναύπλιο 2016 : Η Αυτοδιοίκηση ενωμένη με το βλέμμα στο μέλλον της Ευρώπης» και διάθεση σχετικής πίστωσης.

5ο.        Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο : «Βελτίωση Δημοτικών οδών Δημοτικής Ενότητας Θίσβης 2016».


6ο.        Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο : «Δημοτική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Θήβας».

7ο.        Έγκριση πρακτικής άσκησης του Seitaj Albano (ΣΕΪΤΑΪ ΑΛΜΠΑΝΟ) του  Qendrim (ΚΕΝΤΡΙΜ), σπουδαστή στο ΙΕΚ Χαλκίδας, στο Δήμο Θηβαίων.

8ο.        Διαγραφή   ποσού 179,24€ από τον Χρηματικό Κατάλογο 656/2014 που αφορά «Δυνητικό Τέλος Ύδρευσης Οικισμού Αλυκής 2011-2014» του κ. Δούμουρα Ιωάννη του Γεωργίου.

9ο.        Διαγραφή   ποσού 89,62€ από τον Χρηματικό Κατάλογο 656/2014 που αφορά «Δυνητικό Τέλος Ύδρευσης Οικισμού Αλυκής 2011-2014» του κ. Κούτση Αθανασίου του Κων/νου.

10ο.        Διαγραφή ποσού 160,00€ από τον Χρηματικό Κατάλογο 689/2015 που αφορά «Κλήσεις Δημοτικής Αστυνομίας έτους 2010».

11ο.        Διαγραφή ποσού 40,00€ από τον Χρηματικό Κατάλογο 928/2015 που αφορά «Κλήση τροχαίας έτους 2010» του κ. Τσακανίκα Αλέξανδρου του Σεραφείμ.

12ο.        Διαγραφή ποσού 263,43€ από τους Χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης Δ.Ε.Βαγίων που αφορά χρέωση της κ. Μπατσούλη Καλομοίρας του Δημητρίου.

13ο.        Διαγραφή ποσού 179,24€ από τον Χρηματικό Κατάλογο 656/2014 που αφορά «Δυνητικό Τέλος Ύδρευσης Οικισμού Αλυκής 2011-2014» της κ. Χατζηγρηγορίου Ωραιοζήλης του Οδυσσέα.

14ο.        Αποδοχή πίστωσης ποσού 138.915,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. που αφορά 8η, 9η και 10η τακτική επιχορήγηση 2016, για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) (Χρηματ. Εντολή 30905/2016).

15ο.        Αποδοχή πίστωσης ποσού 46.330,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. που αφορά Τέλη Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ’ (άρθρο 9 Ν.2880/2001) (Χρηματ. Εντολή 30363/16).


16ο.        Αποδοχή ποσού 28.080,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. που αφορά Τέλος Ακίνητης περιουσίας – κατανομή του 15% σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 24 του Ν.2130/93 (χρημ. εντολή 30756/16).

Δεν υπάρχουν σχόλια: