Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021

Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στον Δήμο Λεβαδέων

 


Ο Δήμος Λεβαδέων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Λεβαδέων από Τρίτη 13-04-2021 μέχρι και την Πέμπτη 22-04-2021 σύμφωνα με τους παρακάτω τρόπους:

 

  1. Μέσω email στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: lgikopoulos@livadia.gr, lsanida@livadia.gr
  2. Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (Δήμος Λεβαδέων, Σοφοκλέους 15, Λιβαδειά, Τ.Κ. 32131)
  3. Κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. και κατόπιν προσυνεννόησης με τους αρμόδιους υπαλλήλους: κ. Λουκά Γκικόπουλο & κ. Λουκία Σανιδά, τηλέφωνα επικοινωνίας: 22613-50833, 22613-50858

 

Η δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια και θα δημοσιευθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Λεβαδέων και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων ( www.dimoslevadeon.gr )

Δεν υπάρχουν σχόλια: