11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015

Στην Π.Ε.Βοιωτίας η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 27ης Απριλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε στην 4η συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς
Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 27 Απριλίου 2015 και ώρα 12:00 π.μ. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, (Φίλωνος 35-39, Λιβαδειά), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο Κωπαΐδα : Απολογισμός, Προγραμματισμός, Προοπτικές.
Εισηγήτρια Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας κα Φανή Παπαθωμά.
Θέμα 2ο Προτάσεις για τις επόμενες ενέργειες αναφορικά με το θέμα των Διοδίων από την Επιτροπή
Διαβούλευσης για το θέμα των Διοδίων, βάσει της υπ’ αριθμ. 142/2014 Απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητές Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Επιτροπής κ.κ. Κων/νος Καραγιάννης, Ευάγγελος
Κούκουζας, Δημήτριος Κυρίτσης και Γεώργιος Ψυχογιός.
Θέμα 3ο Ενημέρωση για τις Δικαστικές εκκρεμότητες στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής Περιφερειάρχης Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης.
Θέμα 4ο Λήψη Απόφασης για την παροχή κινήτρων υπέρ επικουρικών ιατρών στις άγονες,
προβληματικές και απομακρυσμένες περιοχές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατ’
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 20 του Ν. 4213/2013.

ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέμα 5ο Σύσταση Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγήτρια Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου κα Ασημίνα Παπαναστασίου.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΟ
Θέμα 6ο Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (Γεώργιος Φρειδερίκης του
Θεόφιλου).
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας κ. Κωνσταντίνος Μίχος.
Θέμα 7ο Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην «Περιφερειακή Επιτροπή
Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Θέμα 8ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για αντιμετώπιση
κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της ΠΕ Βοιωτίας.
Εισηγήτρια Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας κ. Φανή Παπαθωμά.
Θέμα 9ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για
αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Ευρυτανίας.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός.
Θέμα 10ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
με κάλυψη της δαπάνης από τους Κ.Α.Π.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΡΓΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Θέμα 11ο Έγκριση χρηματοδότησης υποέργων στα πλαίσια του έργου «ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΗΛΑΝΤΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ» της ΣΑΜΠ066 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με Κ.Α. 2014ΜΠ06600001.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.
Θέμα 12ο Τροποποίηση υποέργων, του ενάριθμου 2014ΕΠ56600015 της ΣΑΕΠ 566 που αφορά
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ &
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2017.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.
Θέμα 13ο Τροποποίηση 01 έτους 2015, που αφορά το υποπρόγραμμα που χρηματοδοτείται από
Επιχορηγήσεις Διαφόρων Φορέων του Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Βοιωτίας.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.
Θέμα 14ο Τροποποίηση υποέργων, του ενάριθμου 2013ΕΠ06600009 που αφορά «Συντήρηση,
Αποκατάσταση Ζημιών και Εκτέλεση Εργασιών για τη Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στο
Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της ΠΕ Φθιώτιδας.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος.
Θέμα 15ο Παράταση λειτουργίας για 5 έτη (παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2115/93) του λατομείου
αδρανών υλικών της εταιρείας “Λατομεία Δωρίδος Ε.Ε (Μολογιάννη-Κουκούλη Μ.-Ξηρός Η.
& Σία Ε.Ε)”, σε μισθωμένη κοινοτική έκταση 71,567 στρεμμάτων, στη θέση “Ανάθεμα” της
Τοπ. Κοινότητας Μαλανδρίνου του Δήμου Δωρίδας Π.Ε. Φωκίδας.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας κ. Κωνσταντίνος Μίχος.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Θέμα 16ο Συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη διαχείριση Οργανικών Στερεών
Αποβλήτων.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας & Περιβάλλοντος κ. Χαράλαμπος Σανιδάς.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Θέμα 17ο Έγκριση Προγράμματος Αναδασμών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2015.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Θέμα 18ο Συμπλήρωση -Τροποποίηση της αρ. 141/2014 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
περί ορισμού προσώπων που θα συνυπογράφουν τις συναλλαγές με τα πιστωτικά
ιδρύματα στην Π.Ε. Ευβοίας.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών & Διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας κ. Ιωάννης Περλεπές
Θέμα 19ο Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος,
έως το Δ’ τρίμηνο 2014.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών & Διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας κ. Ιωάννης Περλεπές.
Θέμα 20ο 4η Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2015.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών & Διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας κ. Ιωάννης Περλεπές.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ Δ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: