11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

Έχουμε Περιφερειακό Συμβούλιο...

Συνεδριάζει τη Δευτέρα στις 11.30 το μεσημέρι στην αίθουσα της οδού Αινιάνων, στη Λαμία, το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας με 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη.


ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση 3ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2014 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός εκπροσώπου στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας «ΔΙΑΔΡΟΜΗ».
ΘΕΜΑ 3ο: Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για τη στήριξη λειτουργίας του ΓΙΑΤΖΕΙΟΥ–ΚΟΡΔΩΝΕΙΟΥ Πνευματικού Κέντρου Άμφισσας.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση σύναψης και όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας) και του Δήμου Τανάγρας, για την εκτέλεση του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΗ ΤΚ ΤΑΝΑΓΡΑΣ»
ΘΕΜΑ 5ο: Τροποποίηση της αριθμ.206/Πρακτικό 17/21-11-2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας : «Έγκριση συγκρότησης Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής Κατάρτισης Στερεάς Ελλάδας» (συμπληρώθηκε και διορθώθηκε με την αριθμ.131/Πρακτικό 8/27-6-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου).
ΘΕΜΑ 6ο: Τοποθέτηση πωλητών Λαϊκών Αγορών Π.Ε.Φθιώτιδας σε κενές ή νέες θέσεις στις Λαϊκές Αγορές Δήμου Μώλου – Αγ.Κων/νου.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση κατάρτισης Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), έτους 2014, της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ466 (Πρόγραμμα Πυρόπληκτων Περιοχών Στερεάς Ελλάδας).
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Κατάρτισης Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, από πιστώσεις Ιδίων Πόρων έτους 2014, για τις Π.Ε.Βοιωτίας, Π.Ε.Εύβοιας, Π.Ε.Φθιώτιδας και Π.Ε.Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Κατάρτισης Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, από πιστώσεις Διαφόρων Φορέων, έτους 2014, για τις Π.Ε.Βοιωτίας, Π.Ε.Εύβοιας, Π.Ε.Φθιώτιδας και Π.Ε.Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση Κατάρτισης Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από Πιστώσεις Σ.Α.Ε.047/6 (ΟΣΚ Α.Ε.), έτους 2014.
ΘΕΜΑ 11ο: Κατάρτιση του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2014 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που αφορά στις Συλλογικές Αποφάσεις : ΣΑΝΑ 007/8, ΣΑΝΑ 011/8, ΣΑΝΑ 012/8, ΣΑΝΑ 045/8, ΣΑΝΑ 047/8, ΣΑΜΠ 056/8, ΣΑΕΠ 056/8, ΣΑΝΑ 011/3, ΣΑΝΑ 045/3, ΣΑΜΠ 056/3, ΣΑΕΠ 056/3, ΣΑΕΠ 056/2, ΣΑΕΠ 356/2, ΣΑΕΠ 766, ΣΑΜΠ 766, ΣΑΕΠ 066, ΣΑΜΠ 066 και ΣΑΕΠ 166.
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση όρων και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Ν.Π.Δ..Δ.με την επωνυμία «Αθλητικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Λεβαδέων (Α.Π.Ο.ΔΗ.Λ.), για την υλοποίηση του έργου : « ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ», προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, από πιστώσεις των Κ.Α.Π. ΠΕ Βοιωτίας (πιστώσεις ΚΑΠ από ΣΑΕΠ 066).
ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση όρων και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με την επωνυμία « ΕΡΙΒΟΛΩΣ ΦΘΙΑ Κοιν.Σ.Επ.» με στόχο την διενέργεια της αθλητικής εκδήλωσης : «Lamia Run Festival, αγώνων δρόμου σε αστικό και περιαστικό περιβάλλον με τίτλο «Lamia City Trail» από πιστώσεις των Κ.Α.Π. ΚΑΕ9779.
ΘΕΜΑ 14ο : Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην επιτροπή Ενστάσεων Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα, στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού Προγράμματος Leader.
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) από πιστώσεις ΣΑΕΠ 066, έτους 2014- Αρχική Τροποποίηση (Τροπ.00)».
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση χρηματοδότησης νέου υποέργου στα πλαίσια του έργου της ΣΑΕΠ 766 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με τίτλο « ΟΔΟΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΕΩΣ ΣΥΝΟΡΑ ΝΟΜΟΥ Ν.Α. ΒΟΙΩΤΙΑΣ – ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ» και ΚΑ 2009ΕΠ76600006».
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση χρηματοδότησης ενός νέου υποέργου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» με κωδικό 2012ΕΠ06600000 της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 066 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από πιστώσεις Τακτικών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.), έτους 2014- Αρχική Τροποποίηση (Τροπ.00)».
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από πιστώσεις Τόκων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.), έτους 2014- Αρχική Τροποποίηση (Τροπ.00)».
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (Ε.Π.Δ.) και του Τεχνικού

Προγράμματος, έτους 2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια: