Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021

Εκδόθηκε στην ελληνική γλώσσα το Εγχειρίδιο Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης,


 Εκδόθηκε στην ελληνική γλώσσα το Εγχειρίδιο Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης,

μια έκδοση του Κοινού Κέντρου Ερευνών (
EU Science Hub - Joint Research Centre
) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ένα χρήσιμο εργαλείο για όσους ενδιαφέρονται για την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σημαντικές πληροφορίες για το σχεδιασμό των μελλοντικών αστικών στρατηγικών που θα υποστηρίζονται από προγράμματα όπως το #ΕΣΠΑ

Θα βρείτε επίσης συγκεκριμένα παραδείγματα και παραπομπές σε υφιστάμενα εργαλεία και κατευθυντήριες γραμμές.

Δείτε το εγχειρίδιο: https://urban.jrc.ec.europa.eu/.../EL_%CE%95%CE%93%CE%A7... 

Δεν υπάρχουν σχόλια: