Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021

Με τη βοήθεια των στελεχών του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) και τη διοικητική υποστήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας δεκάδες επιχειρήσεις συμμετείχαν σε εκθεσιακά γεγονότα το πρώτο δίμηνο του 2020

 


Στην 5η Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση έτους 2021 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021, παρουσιάστηκε το έργο του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας  κου Καραγιάννη για το έτος 2020.

Η επιτυχημένη υλοποίηση του έργου στηρίχτηκε στον ορθολογικό σχεδιασμό δράσεων που  εναρμονίστηκαν πλήρως με τις ειδικές και έκτακτες συνθήκες  λόγω της πανδημίας και τις συνεπακόλουθες μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.

Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι με τη βοήθεια των στελεχών του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) και τη διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιακών στελεχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας δεκάδες επιχειρήσεις συμμετείχαν σε εκθεσιακά γεγονότα με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας αλλά και με φυσική παρουσία το πρώτο δίμηνο του 2020. Επιπρόσθετα, υλοποιήθηκαν μια σειρά από δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια κατάρτισης για επιχειρήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με σύγχρονη θεματολογία ενσωματώνοντας τις έννοιες της διαθεματικότητας και της διεπιστημονικότητας στην επιχειρηματική πρακτική. Παράλληλα, διαμορφώθηκε υλικό για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και την συνέχειά τους μέσα σε ένα εμπορικό κλίμα που διέπεται από αστάθεια και αβεβαιότητα για το αύριο.   

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας κος Κωνσταντίνος Καραγιάννης επεσήμανε ότι «Η εμπειρία και η πρακτική έχουν δείξει ότι όταν τα ενδιαφερόμενα μέρη συστρατεύονται προς έναν κοινό στόχο, αυτόν της ενίσχυσης της περιφερειακής οικονομίας και της ποιότητας ζωής του πολίτη, τότε η κάθε προσπάθεια χαρακτηρίζεται ως συντεταγμένη και το αποτέλεσμα ως θετικό. Προσδοκούμε ότι στο έτος που διανύουμε θα φανεί η ποιότητα του αποτελέσματος των προσπαθειών μας για τη διαμόρφωση ενός ισχυρού επιχειρηματικού οικοσυστήματος που κινείται στους άξονες της εξωστρέφειας και της υγιούς επιχειρηματικότητας την επόμενη ημέρα της κανονικότητας».   

Δεν υπάρχουν σχόλια: