Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2009

11 Απαντήσεις για το Atalanti Hills


1. Ποια είναι η έκταση στην οποία θα αναπτυχθεί το Έργο;

Το Atalanti Hills θα αναπτυχθεί σε μια αναμφισβήτητη και αμιγώς ιδιωτική έκταση. Την ιδιοκτησία της έκτασης επιβεβαιώνουν σειρά επίσημων διοικητικών και δικαστικών αποφάσεων.

2. Ποιες είναι οι διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί για την απόκτηση της έκτασης;

Οι διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί για την απόκτηση της έκτασης είναι οι απαιτούμενες για την αγορά εκτάσεων αυτού του μεγέθους και είναι και οι ακόλουθες:

§ Παραλαβή τίτλων των πωλητών και έλεγχος στο υποθηκοφυλακείο

§ Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος

§ Σύγκριση τοπογραφικών με αρχεία χαρτών απαλλοτρίωσης της Νομαρχίας και επιβεβαίωση των ορίων της ιδιοκτησίας

§ Βεβαίωση από το Δασαρχείο

§ Βεβαίωση από την Αρχαιολογική υπηρεσία

§ Άδεια του Νομάρχη και δημοσίευση της απόφασης σε εφημερίδα.


3. Είναι δυνατό μια τόσο μεγάλη έκταση να μην είναι δασική;

Ο χαρακτήρας της έκτασης πιστοποιείται από σειρά επίσημων διοικητικών εγγράφων και πράξεων. Συγκεκριμένα, η έκταση χαρακτηρίζεται ως παραδοσιακός βοσκότοπος ένα μέρος του οποίου είναι καλλιεργούμενο.

4. Με τι κριτήρια επιλέξατε τη συγκεκριμένη περιοχή για την εκπόνηση του Atalanti Hills;


Κριτήρια για την επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής ήταν κατά κύριο λόγο το ιδανικό ανάγλυφο του εδάφους, το ιδανικό μέγεθος, η κοντινή απόσταση από την πρωτεύουσα, αλλά και το γεγονός ότι βρίσκεται μακριά από δάση και προστατευόμενες περιοχές.

5. Είναι το Έργο οικονομικά βιώσιμο;

Η οικονομική βιωσιμότητα του Έργου έχει πιστοποιηθεί τόσο από δικές μας μελέτες, όσο και από μελέτες και έρευνες της διεθνούς εμβέλειας εταιρείας οικονομικών συμβούλων ERA (Economic Research Associates).

6. Ποιες είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός τέτοιου έργου; Ποια είναι τα μέτρα που έχετε λάβει για την ελαχιστοποίηση τους;

Οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του Έργου αφορούν στην κατανάλωση νερού, την κατανάλωση ενέργειας και τη δημιουργία αποβλήτων. Ωστόσο, έχουν ληφθεί μέτρα για την ελαχιστοποίηση τους, μεταξύ των οποίων είναι η στρατηγική συλλογής ομβρίων υδάτων, η χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων, ο τριτοβάθμιος βιολογικός καθαρισμός, η καύση αποβλήτων και η κομποστοποίηση οργανικών αποβλήτων.

7. Πως θα εξασφαλιστεί η υδροδότηση στο Έργο; Επαρκούν οι ποσότητες νερού στην περιοχή;

Η υδροδότηση του Έργου εξασφαλίζεται μέσω ανακύκλωσης των υγρών αποβλήτων, τεχνικών ποτίσματος που περιορίζουν την άρδευση στις απολύτως αναγκαίες ποσότητες, τεχνικών και εκπαιδευτικών μεθόδων του προσωπικού και των πελατών για μείωση της ποσότητας ύδρευσης και τέλος, μέσω κατακράτησης των ομβρύων υδάτων με δεξαμενές εμπλουτισμού, ώστε να μη διαφεύγουν προς τη θάλασσα. Αν στις σημερινές ανάγκες προστεθούν και οι ανάγκες του Έργου, αυτές αναλογούν στο 25%-30% των ανανεώσιμων υδάτινων πόρων, συνεπώς οι ποσότητες νερού είναι επαρκείς.

8. Πώς μια επένδυση τέτοιου μεγέθους μπορεί να θεωρηθεί ήπιας ανάπτυξης;

Τα κτίρια καλύπτουν ~ 3% της έκτασης ενώ ο συντελεστής δόμησης είναι 7%.
Το 60% της έκτασης παραμένει ως έχει ή καλλιεργείται, ενώ το συνολικό πράσινο ανέρχεται στο 90% της έκτασης
Τα κτίρια είναι συγκεντρωμένα σε οικισμούς, γεγονός που διευκολύνει τη δημιουργία σημαντικής έκτασης αυτόνομων οικολογικών θυλάκων.
Το ίδιο το μέγεθος του έργου αποτρέπει και προστατεύει από φαινόμενα άναρχης & εκτός σχεδίου δόμησης

9. Ποιες είναι οι ενεργειακές ανάγκες του Έργου; Πως καλύπτονται αυτές και πώς επιβαρύνουν το δίκτυο της περιοχής;

Στις ενεργειακές ανάγκες του Έργου περιλαμβάνονται η θέρμανση των χώρων, το ζεστό νερό χρήσης και η ψύξη των ξενοδοχείων και των άλλων εγκαταστάσεων. Η ικανοποίηση των αναγκών αυτών θα βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στη χρήση ηλιακής ενέργειας, ενώ εξετάζεται σοβαρά η λύση της καύσης των αποβλήτων και η γεωθερμία.

10. Πως θα διαφυλαχθεί η αρμονική ένταξη των εγκαταστάσεων στο τοπίο της περιοχής;

Τελικός στόχος του σχεδιασμού είναι η δημιουργία εγκαταστάσεων, αρμονικά ενταγμένων στο τοπίο. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του έργου, πραγματοποιείται με απόλυτο σεβασμό στον τοπικό χαρακτήρα της περιοχής. Επίσης, με τα χαμηλά ποσοστά κάλυψης και δόμησης διατηρείται ο χαρακτήρας του ελληνικού τοπίου, ενώ αποφεύγονται τα προβλήματα της άναρχης και της εκτός σχεδίου δόμησης. Οι τοποθεσίες για όλες τις εγκαταστάσεις επελέγησαν με γνώμονα το χαρακτήρα του τοπίου και την μορφολογία του εδάφους, που αντίστοιχα ενέπνευσαν διαφορετικές σχεδιαστικές λύσεις.


11. Ποια θα είναι τα οφέλη για την τοπική κοινωνία;

Το έργο δημιουργεί ευκαιρίες μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και ευημερίας. Το Atalanti Hills θα δημιουργήσει συνολικά περίπου 7.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. Μέχρι το 2010 θα έχουν δημιουργηθεί 600 θέσεις εργασίας και μέχρι το 2012, 4800 επιπλέον θέσεις εργασίας σε όλα τα επίπεδα, τόσο ανειδίκευτων εργαζομένων όσο και ειδικευμένων.
Το έργο θα φέρει αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας, της έμμεσης απασχόλησης, αύξηση της ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες και τόνωση της επιχειρηματικότητας και της τοπικής αγοράς.
Παράλληλα, η ανάπτυξη θα επιφέρει και την αύξηση των αξιών γης και ακινήτων, ενώ άρρηκτα συνδεδεμένες με το έργο είναι και οι βελτιώσεις των υποδομών κοινής ωφελείας.
Το Αtalanti Hills θα λειτουργεί κανονικά καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και αποτελεί έναν «ανοιχτό» τουριστικό προορισμό. Αυτό σημαίνει ότι οι επισκέπτες των ξενοδοχείων και οι κάτοικοι των κατοικιών θα μένουν εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και θα επισκέπτονται την ευρύτερη περιοχή τακτικά για πλήθος δραστηριοτήτων.Η τοπική κοινωνία ενημερώνεται για την εξέλιξη του έργου και είμαστε σε ανοιχτό διάλογο με τους κατοίκους της περιοχής και τους τοπικούς φορείς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: