Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018

ΕΚεΠΕΚ : Το Πρόγραμμα του Χειμερινού Σχολείου Νέων Επιστημόνων με θέμα: «Ατζέντα 2030: Προς μια βιωσιμότητα για όλους»
ΕΚεΠΕΚ : Το Πρόγραμμα του Χειμερινού Σχολείου Νέων Επιστημόνων με θέμα: «Ατζέντα 2030: Προς μια βιωσιμότητα για όλους».διαρκεί τέσσερις ημέρες, από 8 έως 11 Μαρτίου 2018 και θα λάβει χώρα στο Στείρι, στο Δίστομο και την Αράχοβα Βοιωτίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr