Κυριακή, 4 Ιουνίου 2017

Πανελλήνιες: Μπορεί το 15 να είναι πιο χρήσιμο από το 19;

Του Στράτου Στρατηγάκη
Mαθηματικού - ερευνητήstratig@yahoo.com

Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις είναι ένας διαγωνισμός συμπλήρωσης προκαθορισμένου, από το Υπουργείο Παιδείας, θέσεων. Το ζητούμενο, λοιπόν, δεν είναι να γράψει κανείς άριστα, αλλά να γράψει καλύτερα από τους άλλους υποψηφίους, ώστε να πετύχει στη σχολή που θέλει. Γι’ αυτό και δεν υπάρχει βάση που πρέπει ο υποψήφιος να περάσει για να εισαχθεί στις Ανώτατες Σχολές, ούτε βέβαια η επιτυχία σε κάποια σχολή πιστοποιεί ότι ο υποψήφιος είναι έτοιμος για τις σπουδές του. Χαρακτηριστικά είναι τα ακραία παραδείγματα που βλέπουμε μερικές φορές, όπως στις εισαγωγικές εξετάσεις του 2016 που εισήχθη υποψήφιος με 1560 μόρια, δηλαδή με περίπου 1,5 μέσο όρο στα 4 μαθήματα!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr