Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

Σε τέσσερις κατασκηνωτικές περιόδου θα λειτουργήσει η “Παλιομηλιά Ελικώνα” στο Δήμο Λεβαδεών


Ο   Δήμος    Λεβαδέων   ενημερώνει ότι  η κατασκήνωση  του Δήμου στη θέση “Παλιομηλιά Ελικώνα” θα λειτουργήσει το φετινό καλοκαίρι και θα προσφέρει φιλοξενία σε παιδιά ηλικίας 8 έως και 14 ετών (γεννημένα από 1 Ιανουαρίου 2003 έως και 31 Δεκεμβρίου 2009), για το χρονικό   διάστημα 1  Ιουλίου 2017 - 12 Αυγούστου 2017.

Πιο αναλυτικά η κατασκήνωση θα λειτουργήσει  σε τέσσερις κατασκηνωτικές περιόδους:

Α΄ κατασκηνωτική περίοδος:          1/7/2017 - 10/7/2017
Β΄ κατασκηνωτική περίοδος:          12/7/2017 - 21/7/2017
Γ΄ κατασκηνωτική περίοδος:          23/7/2017 - 1/8/2017
Δ΄ κατασκηνωτική περίοδος:          3/8/2017 - 12/8/2017

Τα παιδιά ηλικίας 8 – 11 ετών μπορούν να επιλέξουν μόνο την Α’ ή Γ’ κατασκηνωτική περίοδο, ενώ τα παιδιά ηλικίας 12 – 14 ετών μπορούν να επιλέξουν μόνο την Β’ ή Δ’ κατασκηνωτική περίοδο.
Αιτήσεις θα  γίνονται δεκτές κατά το χρονικό διάστημα από 3/5/2017 έως και 15/5/2017, στο Δημοτικό Κατάστημα, Σοφοκλέους 15, στον 1ο όροφο, ώρες: 10:00  έως  14:00, στον κ. Νικόλαο Σαμαρτζή τηλ.: 2261350860 και κ. Σπυριδούλα Κατσιφή 2261350857.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά  συμμετοχής   που θα συνοδεύουν την αίτησή τους:

  • Πιστοποιητικό  οικογενειακής κατάστασης.
  • Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού εφορίας.
  • Απόδειξη πρόσφατου  λογαριασμού Δ.Ε.Η.  ή Ο.Τ.Ε.

Έντυπα  αιτήσεων  θα διατίθενται  στο  1ο όροφο του Δημοτικού Καταστήματος, ενώ οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να τυπώσουν το έντυπο της αίτησης και από την ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων (www.livadia.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr