Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο - Διπλή συνεδρίαση την προσεχή Πέμπτη

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ( 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017)


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 11 Μαΐου 2017 και ώρα 6:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού , ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 του Ν. 3852/ 2010 , « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» , αποδοχή παραίτησης από το αξίωμα του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Στεφανίδη και εκλογή νέου Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου. 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ( 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017) Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 11 Μαΐου 2017 και ώρα 7:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 
Θέμα 1 ο : Λήψη απόφασης για το αίτημα των κατοίκων της Τ.Κ. Ακραιφνίου για την προσάρτησή τους στον Δήμο Αλιάρτου. Εισηγητής : κ. Λουκάς Υπερήφανος , Δήμαρχος)
Θέμα 2 ο : Έγκριση Πρόσληψης υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2017. (Εισηγητής : κ. Γρηγόρης Γαλάνης , Αντιδήμαρχος) 
Θέμα 3ο Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του κυλικείου στο αθλητικό κέντρο Μαυρόγειας με την ονομασία «Αθλητικό Κέντρο Παναγιώτη & Αικατερίνης Κακοσαίου».  (Εισηγητής : κ. Λουκάς Υπερήφανος , Δήμαρχος) 
Θέμα 4 ο : Έγκριση εκτέλεσης και τρόπου ανάθεσης του έργου «Επισκευή & Συντήρησης Δημοτικής Οδοποιίας σε Δ.Ε. Ορχομενού». (Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)
Θέμα 5 ο : Έγκριση εκτέλεσης και τρόπου ανάθεσης του έργου: «Βελτίωση & Συντήρηση δεξαμενής νερού αντλιοστασίου άρδευσης Δ.Κ. Ορχομενού». (Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)
 Θέμα 6 ο : Έγκριση της υπ΄αριθμ. 3/2017 απόφαση Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κοκκίνου. (Εισηγητής : κ. Ρόδης Λάμπρος , Πρόεδρος Δ.Σ.) 

 Ο Πρόεδρος 
 Ρόδης Αριστ. Λάμπρος 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr