Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Δύο ψυχιάτρους αναζητά η Ε.Κ.Ψ.& Ψ.Υ (ΔΟΜΗ ΦΩΚΙΔΑΣ)

  
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας,

ΚΑΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΔΥΟ (2) ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να προβούν στην υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για πρόσληψη με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, μερικής απασχόλησης, για τις Μονάδες:

·         Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφείο, Προστατευμένα Διαμερίσματα) Ν. Φωκίδας, έδρα Άμφισσα.
·         Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ν. Φωκίδας, έδρα Άμφισσα

Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών:
Οι ενδιαφερόμενοι/ες  θα πρέπει  να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν υποχρεωτικά με έναν από τους τρεις τρόπους, αυτοπροσώπως,  ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα εξής:

ü  Υπεύθυνη δήλωση ενδιαφέροντος
ü  Φωτοαντίγραφα Πτυχίων
ü  Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
ü  Βιογραφικό Σημείωμα
Ως πρόσθετα επιθυμητά προσόντα ορίζονται:
α) Προϋπηρεσία σε δομές Κοινωνικής Ψυχιατρικής, β) Γνώση ξένης γλώσσας (προτίμηση Αγγλικής), γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ, δ) Δυνατότητα λειτουργίας και αρμονικής συνεργασίας στο πλαίσιο πολυκλαδικής ομάδας.

Προαπαιτούμενη η χρονική δέσμευση τουλάχιστον δύο (2) ετών.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τον φάκελο με τα δικαιολογητικά τους από 17/5/2017 μέχρι και την 26/5/2017 και ώρα 15:00, στη διεύθυνση: Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, Εθνικής Αντιστάσεως 13, 33100, Άμφισσα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekpsfoki@otenet.gr.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22650 22600 από Δευτέρα έως Παρασκευή
από 9.00 έως 16.00.

Περαιτέρω πληροφορίες για το έργο της Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ. μπορείτε να αναζητήσετε στο site του φορέα:  http://www.ekpse.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr