Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

Τη μικρή κοινωνία του ολιγοθέσιου Σχολείου είναι προτιμότερο να την ευνοήσεις παρά να την αδικήσεις!!!

Με αφορμή τα τελευταία συμβούλια στο Τοπικό Διαμέρισμα Κοκκίνου και στο Δήμο Ορχομενού για τη λειτουργία του Δημοτικού μας Σχολείου και τις Εγγραφές και μεταγραφές εκτός Νομού, Δήμου και εκπαιδευτικής περιφέρειας έχουμε να σας πούμε τα εξής:  Κατά τη γνώμη μας το κάθε σχολείο αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση και η κάθε απόφαση θα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς παιδαγωγικά, εφόσον μας αφορά το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Συνεπώς, τεκμηριωμένα απόλυτος αριθμός μαθητών ενός σχολείου που να δικαιολογεί από μόνος του μια προτεινόμενη υποβάθμιση δεν υπάρχει. Η αρχή της αντιμετώπισης των σχολικών μονάδων όχι βάση του αριθμού των μαθητών τους αλλά κυρίως βάση των πραγματικών εκπαιδευτικών αναγκών τους, αποτελεί την ουσία μιας δημοκρατικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Το πλήθος για παράδειγμα νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών της χώρας μας υπαγορεύει τη λειτουργία σχολείων ακόμη και με μονοψήφιο αριθμό μαθητών.
Η διεθνής εμπειρία συναντά τα ολιγοθέσια σχολεία συνήθως στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές εκτός από την Αγγλία όπου τα ολιγοθέσια σχολεία δε βρίσκονται μόνο στις αγροτικές αλλά και στις αστικές περιοχές. Η εμπειρία της Φινλανδίας, των Μοντεσσοριανών Σχολείων, του SOLE του Sugata Mitra αλλά και του σχολείου του Φουρφουρά στην Κρήτη αποδεικνύουν πως η ποιοτική εκπαίδευση δεν συνάδει με το μεγάλο αριθμό των μαθητών αλλά με το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, τις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών και την αλλαγή του παιδαγωγικού κλίματος στην τάξη. Στη σημερινή εποχή επειδή έτσι βολεύει κάποιους, αναφέρουν μόνο τα μειονεκτήματα  που έχουν τα ολιγοθέσια σχολεία  χωρίς να μπαίνουν στον κόπο  να δώσουν λίγο την προσοχή τους στα πλεονεκτήματα. .Α΄)Ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης!                                                                                                        Β΄) Καλές σχέσεις δασκάλων και μαθητών!                                                                                     Γ΄)Ευκολία στην ανάληψη εναλλακτικών παιδαγωγικών μεθόδων!                                                            Δ΄)Γρήγορη και αποτελεσματική κοινωνικοποίηση των μαθητών!                                                              Ε΄) Ισχυροί δεσμοί του σχολείου με την τοπική κοινωνία!                                                                    ΣΤ΄) Τα ολιγοθέσια σχολεία είναι σαν την περιοχή που λειτουργούν,δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γύρω αλλά έχεις πολλούς φίλους!                                                                                         Εμείς όμως πιο συγκεκριμένα προτείνουμε και επιδιώκουμε και ποθούμε:                                                                                                             1. Από το επόμενο σχολικό έτος το σχολείο μας να λειτουργήσει σαν 3/θέσιο  έχοντας και τις ειδικότητες των δασκάλων Μουσικής, Η/Υ ,Γυμναστή και Τεχνικού.                                                 3.Από το επόμενο σχολικό έτος να έχουμε στο σχολείο μας και στο χωριό μας INTERNET!!!
4. Η αναλογία των μαθητών ανά δάσκαλο θα επιτρέπει τη δυνατότητα πρόσθετης διδακτικής υποστήριξης και μέσω των προγραμμάτων της Ευέλικτης Ζώνης την καλλιέργεια κοινωνικών και άλλων δεξιοτήτων.
5. Το σχολείο διαθέτει την απαραίτητη κτηριακή και υλικοτεχνική υποδομή  και μπορεί να λειτουργεί και σαν πνευματικό  κέντρο με τη βιβλιοθήκη του,σαν κέντρο τοπικής ιστορίας, έχοντας αίθουσα συνελεύσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 6.    Υπάρχει Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ενεργοποιημένος, δραστήριος που συνεργάζεται άψογα με το διδακτικό προσωπικό του  σχολείου μας.
7. Οι ομάδες μαθητών σε κάθε τμήμα  θα μπορούν να προσφέρουν δυνατότητες για μάθηση και παραγωγική αλληλεπίδραση. Στα ολιγοθέσιο σχολείο μας οι ομάδες που δημιουργούνται έχουν μεγαλύτερη συνοχή.  Σ’ αυτές τις ομάδες αναπτύσσεται ένας κώδικας επικοινωνίας που εμείς οι μεγάλοι δε διαθέτουμε. Οι δόσεις παιδικότητας από τους μικρότερους, η υπευθυνότητα που αναπτύσσεται με τη φροντίδα ενός μικρότερου μέλους της ομάδας από ένα μεγαλύτερο διαμορφώνουν μια σχέση ασφάλειας και εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών.
8. Σήμερα μπορούμε να αξιοποιήσουμε μια ακόμη εκπαιδευτική δυνατότητα όπως είναι η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση με την συνδρομή
2)των ειδικοτήτων του Δασκάλου Η/Υ,Τεχνικού,Μουσικού και Γυμναστή . Οι Τ.Π.Ε.  αυξάνουν κατά πολύ τη δυνατότητα των εναλλακτικών τρόπων διδασκαλίας. Οι ΤΠΕ επίσης μπορούν να διευκολύνουν θεαματικά τη συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των ολιγοθέσιων σχολείων και της λοιπής εκπαιδευτικής κοινότητας.
Τελειώνοντας θέλω να τονίσω ότι το σχολείο μας αποτελεί κύτταρο πολιτισμού της περιοχής μας  και είναι εξακριβωμένο πως χωριά που έχασαν τα σχολεία τους οδήγησαν τους κατοίκους στην εσωτερική μετανάστευση και την ύπαιθρο σε ερήμωση με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Στόχος μας είναι  το παιδαγωγικό συμφέρον των μαθητών και η ποιότητα  του παρεχόμενου εκπαιδευ- τικού έργου. Σκοπός μας δεν είναι μόνο οι άριστοι μαθητές αλλά και τα ευτυχισμένα παιδιά.                                                                                                                      ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ; Δώστε το δικαίωμα να μην την χάσουμε !!!
Κάποιοι Ροβινσώνες, Έλληνες φορολογούμενοι πολίτες εμμένουν και επιμένουν να ζουν, να υπηρετούν και να υπάρχουν σ’ αυτήν.                                                                                                                                                       Δώστε μας την δυνατότητα να συνεχίσουμε αγωνιζόμαστε για τα παιδιά στον  τον τόπο που αγαπάμε.
 Τη μικρή κοινωνία του ολιγοθέσιου Σχολείου είναι προτιμότερο να την ευνοήσεις   παρά να την αδικήσεις!!!                                                                                                                                Για να είσαι προϊστάμενος σε ολιγοθέσιο σχολείο και ιερέας σε μικρό χωριό ,θέλει και τόλμη και αρετή .Εμείς έχουμε την τόλμη,την αρετή με τη βοήθεια του Θεού ,μας τη δίνουν τα παιδιά και η τοπική κοινωνία!!!
                                                                                                                                               

Με τιμή και ευχές


*Ο π.Αβραάμ Δελιανίδης είναι Εκπαιδευτικός-Κληρικός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr