Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

Έως τις 10 Μαϊου ο Δήμος Ορχομενού θα δέχεται αιτήσεις για βλάβες στο κλειστό αδρευτικό σύστημα Ορχομενού

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το κλειστό αρδευτικό σύστημα Ορχομενού θα λειτουργήσει 
από Τρίτη 2 Μαΐου 2017 μέχρι Τετάρτη 10 Μαΐου 2017.

Οι αγρότες που θα αρδεύσουν να ενημερώσουν για τυχόν βλάβες 
από την περσινή χρήση, 
τον αρμόδιο υδρονομέα ή τον αρμόδιο αντιδήμαρχο (τηλ. 2261032240)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr