Πέντε κούκοι, την φέρνουν την Άνοιξη!

Mουσική εκδήλωση με τον Πάνο Κιάμο στις 25 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Ορχομενού

Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Ανακοίνωση του Δήμου Λεβαδεών για τους κατόχους ηλεκτροδοτημένων εγκαταστάσεων αγροτικής χρήσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Κατόπιν της έκδοσης της υπ΄αριθμ. 140424/14-3-2017 (Φ.Ε.Κ. 814Β/14-03-2017) κοινής υπουργικής απόφασης, οι ενδιαφερόμενοι κάτοχοι ηλεκτροδοτημένων εγκαταστάσεων αγροτικής χρήσης ενημερώνονται τα ακόλουθα:
Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη ή θανάτου του χρήστη αγροτικής εκμετάλλευσης,  ο διάδοχός του ή ο/οι νόμιμος/οι κληρονόμος/οι μπορεί/ούν  να προσέλθει/ουν στη ΔΕΗ και να αιτηθεί/ούν  την έκδοση λογαριασμού ρεύματος στο όνομά του/τους, ως νόμιμου/ων διαδόχου/ων ή κλορονόμου/ων, με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει εξόφληση ή διακανονισμός τυχόν οφειλών του/τους για την συγκεκριμένη αγροτική εγκατάσταση.
Απαιτείται υπεύθυνη δήλωση ότι διατηρεί την εν λόγω αγροτική εκμετάλλευση με παραγωγικό χαρακτήρα .
Μετά την έκδοση της άδειας χρήσης νερού,  ο διάδοχός του ή ο/οι νόμιμος/οι κληρονόμος/οι, υποχρεούται/νται μέσα σε 45 ημερολογιακές ημέρες, να υποβάλει/ουν αίτημα τροποποίησης του αρχικού Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων,  στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία για θέματα αγροτικού εξηλεκτρισμού,  της οικείας Περιφέρειας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr