Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

Τη Μ.Δευτέρα συνεδριάζει το ΔΣ του Δήμου Λεβαδεών

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, που θα πραγματοποιηθεί την 10η  Απριλίου 2017, ημέρα M.Δευτέρα- και ώρα 6.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης. 


            Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι :

1.     Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 23976/2017 ”παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2017”.
2.     Αποδοχή όρων για την λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου αναχρηματοδότησης των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Λεβαδέων Ν. Βοιωτίας με το Τ.Π. και Δανείων σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 &2 του άρθρου 81 του Ν. 4316/2014 , όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4445/2016 και ισχύει.”
3.      Αποδοχή ποσού 100.000 ΕΥΡΩ που αφορά Χρηματοδότηση του Δήμου Λεβαδέων από το Υπουργείο Εσωτερικών για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ055)
4.     Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος
5.     Ανατροπή της αριθμ.274/2017 Απόφασης ανάληψης Υποχρέωσης.
6.     Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2017(2/2017 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής).
7.     Καθιέρωση εξαίρεσης από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση σε 24ωρη λειτουργία όλες τις ημέρες της εβδομάδας και Κυριακές και αργίες του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Λεβαδέων.
8.     Έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα, του έργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λεβαδέων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002049.
9.     Έγκριση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (3) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λεβαδέων» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο , Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002200.
10.  Έγκριση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λεβαδέων» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002200.
11.  Έγκριση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (2) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Δομή Παροχής Συσσιτίου» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο , Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002200.
12.  Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας  Δήμου Λεβαδέων
13.  Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου παιδικών -βρεφονηπιακών σταθμών , Δημοτικής Κατασκήνωσης , Κοινωνικού Παντοπωλείου, Δημοτικών κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων και Γάλακτος εργαζομένων του Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2017”.
14.  Έγκριση της αριθ. 20/23-3-2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων
15.  Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου:” ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ”.
16.  Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου:”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ”
17.  Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου:”ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΡΥΑΣ”.
18.  Διατήρηση ή μη κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στη Δ.Κ. Λιβαδειάς.(Απόφαση 16/2017 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
19.  Αποδοχή της υπ’ αριθμόν 22 / 7-02-2017 Τεχνικής Μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων και φέρει τον τίτλο : « Επισκευή σχολικών συγκροτημάτων »
20.  Απομάκρυνση κουβουκλίου περιπτέρου από την κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, λόγω επικινδυνότητας. (Απόφαση 18/2017 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
21.  Έγκριση γενομένης δαπάνης που αφορούν στη δαπάνη πραγματοποίησης του εορτασμού της ευλογίας της σημαίας της επανάστασης για την απελευθέρωση της Λιβαδειάς από τον οθωμανικό ζυγό
22.   Προγραμματισμός εορταστικών εκδηλώσεων Αγίου Γεωργίου και διάθεση πίστωσης
23.  Προγραμματισμός εκδήλωσης για την διεξαγωγή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων Χειροσφαίρισης.


                                

                                          O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                       

                                                       Ανδρέας Διαμαντόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr