Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

Σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση προχωρά ο Εμπορικός Σύλλογος Λιβαδειάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ

 Αγαπητοί  Συνάδελφοι,

          Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού  Συλλόγου Λιβαδειάς, αποφάσισε  σύμφωνα με το Νόμο και με το Καταστατικό, τη Σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των  Μελών  του  Συλλόγου.
          Συγκεκριμένα η πρώτη Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε για την  Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017, η δεύτερη για την Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017 και η τρίτη Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί στις 3 Μαΐου  2017, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ., στις εγκαταστάσεις μας που βρίσκονται επί της οδού Στρ. Ιωάννου 24, στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Ε.Σ. Λιβαδειάς.
           Για την αποφυγή των άσκοπων μετακινήσεων που δημιουργεί η ματαίωση,  λόγω έλλειψης απαρτίας, των συγκλήσεων της 19ης Απριλίου 2017,  και της 26ης Απριλίου 2017 ,  η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει οριστικά την 3 Μαΐου  2017.


                  Τα Θέματα  της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το Καταστατικό είναι τα  ακόλουθα :

I.                    Έγκριση Οικονομικού έτους 2016

II.                  Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού (Ιούλιος 2016-Απρίλιος 2017)

III.                Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2017

IV.                 Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

V.                  4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

VI.                5. Προκήρυξη Εκλογών


Με  συναδελφικούς  χαιρετισμούς


   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 


        ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ                                                               ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΝΙΑΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr