Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

Ενημέρωση για τους εντατικούς ελέγχους στην αγορά λόγω Πάσχα από την Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. Βοιωτίας Φανή Παπαθωμά και τις συναρμόδιες υπηρεσίες

   Εντατικούς ελέγχους σε όλα τα σημεία παραγωγής , διακίνησης και εμπορίας τροφίμων αλλά και παιδικών  δώρων που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση λόγω Πάσχα πραγματοποιούν κλιμάκια των αρμοδίων υπηρεσιών της Π. Ε. Βοιωτίας .

  Η Αντιπεριφερειάρχης  της Π. Ε. Βοιωτίας Φανή Παπαθωμά τόνισε:

  «Στόχος είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας με τους ελέγχους της ποιότητας των προϊόντων αλλά και η προστασία του πολίτη – καταναλωτή με τον έλεγχο των τιμών.


Οι έλεγχοι συνεχίζονται συντονισμένα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr