Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

Τέσσερις οι εντεταλμένοι Σύμβουλοι στο Δήμο Ορχομενού

Με τις υπ΄ αριθμ. 18, 19, 20, 21/28-02-2017 αποφάσεις του Δημάρχου Ορχομενού ορίζονται ως Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι για τους επόμενους 18 μήνες, δηλαδή με θητεία από 1/3/2017 μέχρι και 31/8/2018, οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας εκχωρώντας τους την εκτέλεση αρμοδιοτήτων με δικαίωμα υπογραφής αντί του Δημάρχου ως ακολούθως: 
A. Μαράντος Άγγελος, με αρμοδιότητες σε θέματα εποπτείας - άρδευσης του Κωπαϊδικού πεδίου.
 Β. Μπαμπλέκος Χρήστος, με αρμοδιότητες: 1. Καταστημάτων και επιχειρήσεων. 2. Θέματα εποπτείας και φύλαξης των περιουσιακών στοιχείων της δημοτικής Ενότητας Ορχομενού. 3. Θέματα εποπτείας και παρακολούθησης του ηλεκτροφωτισμού της Δημοτικής Κοινότητας Ορχομενού. 
Γ. Σκαγιάκου Βαρβάρα, με αρμοδιότητες: 1. Οικονομικών θεμάτων. 2. Εποπτεία και διαχείριση κοιμητηρίου. 
Δ. Φεργαδιώτης Ευθύμιος, με αρμοδιότητες: 1. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως - Τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας). - Την ευθύνη δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων. -Την ευθύνη λειτουργίας Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου) και τη χορήγηση των σχετικών αδειών. 2. Ποιότητα Ζωής και ιδίως - Ανάπτυξη εμπορίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr