Πέντε κούκοι, την φέρνουν την Άνοιξη!

Mουσική εκδήλωση με τον Πάνο Κιάμο στις 25 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Ορχομενού

Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

Ανακοίνωση του δήμου Ορχομενού για την ανανέωση άδειας Επαγγελματία πωλητή λαϊκής αγοράς.

Ο Δήμος Ορχομενού ενημερώνει τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών οι
οποίοι υπάγονται στην αρμοδιότητά του ( εφόσον δηλαδή οι πωλητές έχουν την κατοικία
τους ή την μόνιμη διαμονή τους στον δήμο Ορχομενού ) ότι προκειμένου να ανανεώσουν
την άδειά τους θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ,που
ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία , στο αρμόδιο γραφείο του δήμου έως τις
31 Μαρτίου 2017 (σύμφωνα με την υπ΄αρίθ : 5312/16-01-2017 (ΦΕΚ 121/24-01-2017 τ.Β΄)
Απόφαση Υπ.Οικονομίας & Ανάπτυξης ). 
 Συμπληρωματικά υπενθυμίζουμε ότι αν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι
πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας η ανανέωση απορρίπτεται.
Συνεπώς δεν θα μπορούν να δραστηριοποιούνται μετά την 01η -04- 2017 .
Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης του δήμου Ορχομενού και πληροφορίες δίνονται στα τηλ: 22613-51015
και 22613-51014.

 Η Προϊσταμένη Α.Τ.Τ.Ο.Α
 Γιάννα Πάνου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr