Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

Συνεδριάζει την Τετάρτη το ΔΣ του Δήμου Θηβαίων

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δ.Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) στις  15   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017  ημέρα  TETAΡΤΗ  και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  (Άρθρο 65 & 67   Ν. 3852/10) 

1.Ενημέρωση επί των εξελίξεων στο θέμα της μετεγκατάστασης του καταυλισμού των ΡΟΜΑ.

2. Λήψη απόφασης για την παράταση μισθωτικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Θηβαίων και  NORDIA A.E μέχρι την 31-12-2017.

3. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας λιπαντικών για τις ανάγκες λειτουργίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θήβας (ΔΕΥΑΘ).

4. Λήψη απόφασης περί ορισμού των υποχρεωτικών πληροφοριών λειτουργίας που πρέπει να έχει η πληροφοριακή πινακίδα εισόδου των παιδικών χαρών του Δήμου Θηβαίων. 

5.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού του έργου με
τίτλο : «Δημοτική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Θήβας».

6.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο με τίτλο : «Κατασκευή αγωγού ύδρευσης από Ταχυδιυλιστήριο έως Δεξαμενή Δομβραίνας».

7.Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου για την εγκατάσταση της βιομηχανίας παραγωγής ασφαλτόστρωσης  με την επωνυμία «ΛΑΤΩ ΑΤΕ», στη θέση «Καναβάρι» σε αγροτική οδό της Δ.Κ. Θήβας του Δ.Θηβαίων.

8.Αποδοχή πίστωσης ποσού 11.664,20€ από το ΥΠ.ΕΣ. που αφορά πρόστιμα Κ.Ο.Κ. το χρονικό διάστημα από 2/11/2016 έως και 2/1/2017 (Χρηματ. Εντολή 260/17).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr