Πέντε κούκοι, την φέρνουν την Άνοιξη!

Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

Ομόφωνο αίτημα Δ.Σ. ΚΕΔΕ για εξαίρεση από την υποχρέωση δήλωσης Πόθεν Έσχες μη αιρετών μελών επιτροπών των δήμων

Με ομόφωνο αίτημα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ ζητούν από τα αρμόδια υπουργεία να υπάρξει εξαίρεση από την υποχρέωση  Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης μη αιρετών μελών και αναπληρωτών τους σε επιτροπές των δήμων. 
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης, σημείωσε ότι είναι αναγκαία η εξαίρεση τους, καθώς σε διαφορετική περίπτωση δε θα μπορούν να λειτουργήσουν οι επιτροπές.
Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του επίμαχου θέματος στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, η σχετική υποχρέωση έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία των Επιτροπών των δήμων όλης της χώρας.
Όπως υπογράμμισαν η υλοποίηση του νέου θεσμικού πλαισίου σχετικά με τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, έχει ως συνέπεια να σημειώνονται μαζικές παραιτήσεις των μη αιρετών μελών καθώς και των αναπληρωτών τους στις επιτροπές.
Οι συγκεκριμένοι πολίτες υποστηρίζουν ότι δεν είναι σε θέση να προβούν σε κατάθεση της Δήλωσης καθώς δεν έχουν εξοικείωση με την ηλεκτρονική τεχνολογία και επιπλέον δε διαθέτουν χρήματα για να πληρώσουν λογιστή που θα τους την υποβάλει.
Μα σημειωθεί ότι σύμφωνα με την αρμόδια Αρχή, πλέον υπάγονται στην υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης, όλα τα μέλη όλων των επιτροπών των Δήμων, είτε αφορούν προμήθειες, παροχή υπηρεσιών ή έργων, παρακολούθηση και παραλαβή αυτών, αξιολόγηση προσφορών και προσφυγές έργων ανεξαρτήτως ποσού (προϋπολογισμού).  Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι ανήλικοι που  συμμετέχουν σε σχολικές επιτροπές Δήμων.

Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ ζητεί τα αρμόδια υπουργεία να προβούν σε διευκρίνιση ή και τροποποίηση των σχετικών διατάξεων έτσι ώστε αν υπάρχουν επιτροπές των δήμων, που αποτελούνται από μέλη που δεν έχουν την ιδιότητα του δημοτικού υπαλλήλου ή του αιρετού, αυτά να μην έχουν υποχρέωση υποβολής δηλώσεων. 

Οι θέσεις των Επιμελητηριακών για το νομοσχέδιο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Με αφορμή τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε χθες κατά τη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής για το Νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος δήλωσε:
«Η επιμελητηριακή και επιχειρηματική κοινότητα με συνέπεια υποστηρίζουν εδώ και υποστηρίζουν χρόνια την ανάγκη να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και να δημιουργηθεί ένας αξιόπιστος και δίκαιος μηχανισμός αξιολόγησης των πανεπιστημίων. Με το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας αυτό δεν επιτυγχάνεται.
Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και ιδιαίτερα η τριτοβάθμια εκπαίδευση χρειάζονται επείγουσα ουσιαστική μεταρρύθμιση, για να μεταβληθεί η πρόκληση της παγκοσμιοποίησης σε ευκαιρία προόδου. Μια σύγχρονη εκπαίδευση αποτελεί τη στρατηγική επιλογή που ενθαρρύνει τις καινοτομίες και την επιχειρηματικότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αυτονομία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και η πλήρης απαλλαγή τους από το κρατικό μονοπώλιο και τον κομματικό εναγκαλισμό. Με τον τρόπο αυτό, θα είναι δυνατό να αντληθούν πόροι, πέραν της κρατικής ενίσχυσης και η βασική έρευνα θα χρηματοδοτείται από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Σε αυτό το σύστημα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και χρηματοδότηση θα συντονίζουν τις προσπάθειές τους για υψηλή ποιότητα γνώσης.
Τα επιμελητήρια υποστηρίζουν την ανάγκη να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και να δημιουργηθεί ένας αξιόπιστος αυστηρός και δίκαιος μηχανισμός αξιολόγησης κρατικών και μη κρατικών πανεπιστημίων.
Στο πλαίσιο αυτό οι πάγιες προτάσεις μας είναι:
  1. Η αύξηση των δαπανών για τη δημόσια παιδεία και η ταυτόχρονη  απελευθέρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το κρατικό μονοπώλιο, με στόχο την αισθητή βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος.

  1. Η αναβάθμιση των προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης του εργατικού δυναμικού στις νέες τεχνολογίες και σε νέες ειδικότητες. Η πληρέστερη διασύνδεση της εκπαίδευσης (δευτεροβάθμιας, τεχνικής - επαγγελματικής, τριτοβάθμιας, μεταπτυχιακής) με την αγορά εργασίας.

  1. Η εντατικοποίηση των προγραμμάτων επανακατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης, με προτεραιότητα στις νέες τεχνολογίες και τις ειδικότητες με αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

  1. Η εκπαίδευση για τη διάδοση του επιχειρηματικού πνεύματος και την καλλιέργεια μιας σύγχρονης επιχειρηματικής νοοτροπίας. Υποδεικνύεται η γενική εισαγωγή σχετικών μαθημάτων και άλλων εκπαιδευτικών διαδικασιών π.χ. mini companies, «βιωματική εκπαίδευση», συνεργασίες με επιχειρήσεις, μαθηματικοί – σπουδαστικοί διαγωνισμοί κλπ), με αξιοποίηση και προσαρμογή της διεθνούς εμπειρίας.
 
  1. Η στενή συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την προώθηση της χρηματοδότησης της έρευνας: Θεσμικό πλαίσιο για χορηγίες σε κρατικά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, ενίσχυση των προσπαθειών κατοχύρωσης πνευματικών δικαιωμάτων και εφευρέσεων.

  1. Η εφαρμογή ανεξάρτητου και αξιόπιστου συστήματος αξιολόγησης όλων των φορέων της εκπαίδευσης και η σύνδεση της χρηματοδότησής τους με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Εξάλλου, στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την Συνταγματική Αναθεώρηση η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας έχει προτείνει
·         την Αναγνώριση του δικαιώματος ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, με ταυτόχρονη υπογράμμιση της υποχρέωσης του Κράτους να διασφαλίζει δωρεάν υποχρεωτική εκπαίδευση για όλους.
·         Δυνατότητα παραχώρησης εκτάσεων σε ΑΕΙ της αλλοδαπής, για την εγκατάσταση παραρτημάτων τους στη χώρα και προστασία των σχετικών επενδύσεων για τουλάχιστον 50 έτη.

Ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι για μας ιδιαίτερα σημαντικός, σε μια εποχή όπου η χώρα προσπαθεί να βγει από τη χειρότερη οικονομική και κοινωνική κρίση της μεταπολεμικής ιστορίας της. Η εκπαίδευση είναι παράγοντας που θα βοηθήσει στην οικοδόμηση μιας νέας, ισχυρότερης και υγιούς παραγωγικής βάσης. Κυρίως όμως είναι το μέσο για την καλλιέργεια μιας νέας κουλτούρας, όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, τη συλλογική και την ατομική πρόοδο.
Είναι σημαντικό να αντιστρέψουμε τη λογική του παρελθόντος, η οποία δαιμονοποιεί την επιχειρηματικότητα και απομακρύνει από αυτή το πιο δυναμικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Τα προηγούμενα χρόνια φθάσαμε, ως χώρα, να παράγουμε έναν από τους μεγαλύτερους αριθμούς πτυχιούχων, οι οποίοι όμως περιόριζαν τις φιλοδοξίες τους σε μια μισθοδοτούμενη θέση – ιδανικά στο δημόσιο – ή σε ένα προστατευμένο επάγγελμα ή σε δραστηριότητες χαμηλών προσδοκιών.
Αυτό πρέπει να αλλάξει, αν θέλουμε να σταματήσουμε τη διαρροή ταλαντούχων νέων ανθρώπων στο εξωτερικό. Πρέπει να αλλάξει, αν θέλουμε να περιορίσουμε την αγωνία και στην ανασφάλεια που αισθάνεται η νέα γενιά για το αύριο.
Θεωρούμε γι’ αυτό απαραίτητη την ενσωμάτωση της επιχειρηματικότητας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και την στενότερη σύνδεση της τριτοβάθμιας ειδικά εκπαίδευσης με το χώρο της παραγωγής και της αγοράς. Είμαστε βέβαιοι ότι το όφελος θα είναι κοινό για όλους. Η μόρφωση και η επαγγελματική κατάρτιση είναι η βάση της ευημερίας μας. Η τύχη μιας χώρας καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο καλλιεργούνται, ενισχύονται και αξιοποιούνται οι δεξιότητες των ανθρώπων τους και κυρίως της νέας γενιάς».


Ένωση Περιφερειών: Να παραταθεί η προθεσμία υποβολής αμφισβήτησης επί της κύρωσης των δασικών χαρτών


Δεσμεύτηκε να υλοποιήσει την πρόταση της ΕΝΠΕ ο Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος Σ. Φάμελλος σε επικοινωνία που είχε με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα κ. κ. Κ. Αγοραστό και Αλ. Καχριμάνη

Να παραταθεί τουλάχιστον έως τις 31 Αυγούστου και πάντως για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο η προθεσμία υποβολής αμφισβήτησης επί της κύρωσης των δασικών χαρτών, ιδιαίτερα για τις γεωργικές εκτάσεις που κυρίως σχετίζονται με το καθεστώς της καταβολής της ενιαίας ενίσχυσης στους Έλληνες αγρότες, ζητεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας με απόφαση που έλαβε στη σημερινή του συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός και ο Γενικός Γραμματέας της ΕΝΠΕ, Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλ. Καχριμάνης ανέπτυξαν τις θέσεις της ΕΝΠΕ στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Σωκράτη Φάμελλο, ο οποίος δεσμεύτηκε να τις υλοποιήσει.
Το ΔΣ της ΕΝΠΕ θεωρεί την παράταση επιβεβλημένη λόγω του τεράστιου όγκου σε αριθμό αμφισβητήσεων, της υποστελέχωσης των υπηρεσιών και του μεγάλου χρόνου που απαιτείται για τη γραφειοκρατική υποβολή και αποπεράτωση των αιτημάτων.
Παράλληλα,
-κρούει τον κώδωνα του κινδύνου να αποκλειστούν χιλιάδες γεωργοί από το καθεστώς των επιδοτήσεων και η χώρα να χάσει εκατομμύρια ευρώ εισρεόμενων πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
-κι επαναφέρει την πρόταση που έχει καταθέσει και στο παρελθόν η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας να ληφθούν αριθμοί ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου για όλους τους γεωργούς που τα επιδοτούμενα αγροτεμάχιά τους εμφανίζουν πρόβλημα, σε συνεργασία των υπηρεσιών των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΟΠΕΚΕΠΕ) που έχει αναλυτικά τα ΑΦΜ και τις περιπτώσεις αλληλοεπικαλύψεων γεωργικών γαιών και δασικών χαρτών, αλλά και του ατομικού κλειδάριθμου που «πατά» στους κωδικούς TAXIS για κάθε περίπτωση.


2ο Τριήμερο Παράδοσης και πολιτισμού στο Παρόρι Βοιωτίας

Με την 1η έκθεση Παρορίτικων εδεσμάτων &γλυκών ξεκινάει στις 4 Αυγούστου το τριήμερο μας! Συγκεκριμένα, στην κεντρική  πλατεία στο Παρόρι (4 Αυγούστου και ώρα 20:30) , με την εθελοντική συμμετοχή των γυναικών του χωριού μας θα πραγματοποιηθεί η 1η έκθεση Παρορίτικων εδεσμάτων & γλυκών. Στο τέλος, θα πραγματοποιηθεί η βράβευση του καλύτερου εδέσματος από τον γευσιγνώστη chef Οζούνη Γιάννη ενώ η νικήτρια θα λάβει ένα ξεχωριστό αναμνηστικό δώρο του συλλόγου μας. Υπο τον ήχο απαλής μουσικής και με θέα τον πανέμορφο Παρνασσό μας, σας περιμένουμε όλους να δοκιμάσετε τις μοναδικές συνταγές του χωριού μας.

Κοινωνικό Φαρμακείο: Κάλεσμα σε συλλογικούς φορείς, οργανισμούς και φαρμακοβιομηχανίες απευθύνει ο Δήμος Λεβαδεών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ο Δήμος Λεβαδέων ενέταξε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Στερεά Ελλάδα 2014-2020” τη λειτουργία τεσσάρων κοινωνικών δομών, μεταξύ των οποίων και Κοινωνικό Φαρμακείο, που στόχο έχει την παροχή στους οικονομικά ασθενέστερους δημότες βασικά φάρμακα για τη θεραπευτική τους αγωγή. 
Η προσπάθεια αυτή βασίζεται στην συνέργεια ενός ευρέως φάσματος συλλογικών φορέων, δημοτών και του Δήμου Λεβαδέων.  Όσοι πολίτες, κοινωνικοί φορείς, οργανισμοί και φαρμακοβιομηχανίες επιθυμούν να προσφέρουν φάρμακα  μπορούν να τα αποστείλουν στο χώρο όπου στεγάζεται το Κοινωνικό Φαρμακείο (Δωδεκανήσου 12), από Δευτέρα έως Παρασκευή από 9-12 μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τη υπεύθυνη Φαρμακοποιό κ. Ελίνα Νάνου, τηλ. 22610-20451.


Στην περιοχή των Αγ. Θεοδώρων φέτος η Εμποροπανήγυρη της Θήβας

Στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων της Δ.Κ. Θήβας, κατά μήκος του ρέματος Αγ.Ιωάννη 200μ. περίπου, βόρεια της πλατείας των Αγ.Θεοδώρων και ανατολικά της Οπλ.Βόγκλη και συγκεκριμένα επί των προβλεπόμενων από το σχέδιο Κοινόχρηστων Χώρων των Ο.Τ. 563 & 567, θα πραγματοποιηθεί φέτος η Εμποροπανήγυρη της Θήβας, σύμφωνα με την  υπ' αρ. 170/2017 κατά πλειοψηφία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Ο επιλεγείς χώρος στην περιοχή των Αγ. Θεοδώρων, σε σχέση με την οδό Πινδάρου, κρίθηκε από την πλειοψηφία ως ο πλέον κατάλληλος, καθόσον πληροί όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας, πυρασφάλειας, καθαριότητας, δημόσιας υγείας, κοινής ησυχίας, ανεμπόδιστης και ομαλής λειτουργίας όλων των επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων επί της οδού Πινδάρου.  

Για τη μεταφορά της εμποροπανήγυρης, εκτός της οδού Πινδάρου, εδώ και πολλά χρόνια  έχει ταχθεί διαχρονικά η πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβούλων, αφού η Θήβα, ίσως είναι η μοναδική πόλη της χώρας μας, που η εμποροπανήγυρη γίνεται στο κέντρο αυτής, με ότι αυτό συνεπάγεται. 
Σκοπός της Δημοτικής Αρχής είναι να δημιουργηθεί μόνιμος χώρος τέλεσης της εμποροπανήγυρης και προς αυτό θα πράξει ό,τι απαιτείται. Για να τονωθεί η κίνηση στο κέντρο της Θήβας κατά τις ημέρες διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης ο Δήμος Θηβαίων και ο Δημοτικός Οργανισμός Θήβας έχουν 

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση της Βοιωτίας - Σε επιφυλακή για το περιαστικό Δάσος Τ.Κ. Κοκκίνου

Την απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών από άλση και δάση της Βοιωτίας ανακοίνωσε το τμήμα πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για σήμερα Τετάρτη, λόγω του υψηλού κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.
Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κίνδυνου Πυρκαγιάς της Γ.Γ.Π.Π. η Βοιωτία βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4 με ανώτερο επίπεδο το 5.
Δείτε σε ποιες περιοχές απαγορεύεται η κυκλοφορία:
ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Άλσος άνωθεν Αγίων Θεοδώρων – Κεραμίδι
Άλσος Αγίου Λουκά – Νεκροταφείο Ζαγαράς
Αναδασωτέο τμήμα Β.Δ. της πόλης της Λιβαδειάς στο Πέρα Χωριό
Θέση «Καραμπατσέικα» – Παλαιά οδός Λιβαδειά –Τσουκαλάδες
Θέση «Καραβέλια» δρόμος προς Αγία Άννα Δ.Ε. Κορωνείας
Αδιέξοδο πάνω από το Δημοτικό στάδιο Λιβαδειάς.
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
Δάσος Μοσχοποδίου
Δάσος Αγίας Τριάδας
Δάσος Κιθαιρώνα.
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Δάσος Δερβενοχωρίων.
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΩΒΑΣ- ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Εθνικός Δρυμός Παρνασσού
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Περιαστικό Δάσος Τ.Κ. Κοκκίνου

"Σφάχτηκαν" με το βαμβάκι Μπακογιάννης - Πούλου στη Λιβαδειά

Γράφτηκε από την Λένα Παρασκευά

Με τακτ αλλά και αιχμές επιχείρησαν να δώσουν αμοιβαίες εξηγήσεις μετά την μεταξύ τους αυτοδιοικητική αντιπαράθεση η δήμαρχος Λεβαδέων Γ.Πούλου και ο περιφερειάρχης Στερεας στην  πολύωρη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Λιβαδειάς το βράδυ της Δευτέρας όπου κλήθηκε και έδωσε το παρών ο Κώστας Μπακογιάννης. Δεσμεύτηκαν για καλύτερη συνεργασία με βάση την εμπιστοσύνη και την περιφερειακή συνείδηση, ενώ ικανοποίηση προκάλεσε η ανακοίνωση του περιφερειάρχη για δυο σημαντικά «δώρα» στον Δημο.


Mε το βαμβάκι και με δώρα ο Μπακογιάννης στη... από LAMIASTARGR
(Ξανά) Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

( 13ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017)
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε  συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 28 Ιουλίου  2017 και ώρα 7.00 μ.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού , σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


 Θέμα 1ο : Έγκριση της υπ΄αριθμ. 194/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού , του  τεχνικού προγράμματος και του επιχειρησιακού προγράμματος έτους 2017. 
(Εισηγητής : κ. Γεώργιος Κανέλλης, λογιστής του Δήμου) 

 Θέμα 2ο : Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων  έτους 2017.
( Εισηγήτρια: κα Καραβαγγέλη Βασιλική, Αντιδήμαρχος) 

 Θέμα 3ο : Έγκριση πρωτόκολλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 Ν. 4412/2016.
(Εισηγητής : κα Χαρίκλεια Δούμα, προϊσταμένη τμήματος  Π/Υ – Λογιστηρίου Προμηθειών & Περιουσίας )

 Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά ακινήτων (παλαιά κτίσματα) που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Παύλου ( ως τα μόνα κατάλληλα) για να εξωραϊστεί ο χώρος και να διανοιχτούν παρακείμενοι οδοί. 
(Εισηγητής : κ. Ηρακλής Ντουφεξής, Πρόεδρος Τ.Κ. Παύλου)

 Θέμα 5ο : Ορισμός 3 μελών επιτροπών για την τήρηση των κανονισμών και υποβολής προστίμων των κανονισμών καθαριότητας , άρδευσης , κοινόχρηστων χώρων – καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος , λαϊκής αγοράς και εμποροπανήγυρης.
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης  Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)
Θέμα 6ο :
  Έγκριση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του έργου : « Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ορχομενού» με κωδικό ΜΙS5001660.
(Εισηγητής : κ. Ιωάννης Πάνου, ειδικός συνεργάτης)
Θέμα 7ο :
Λήψη απόφασης για την παράταση συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ, 2 νηπιαγωγών, 1 βρεφοκόμου και 1 μαγείρισσας, στον δημοτικό παιδικό σταθμό Ορχομενού, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής 2017-2018».
(Εισηγητής : κ. Ιωάννης Πάνου, ειδικός συνεργάτης)
Θέμα 8ο : Έγκριση εκτέλεσης και τρόπο ανάθεσης του έργου: «Κατασκευή δημοτικής οδοποιίας σε Τ.Κ. Παύλου , Κάστρου, Διονύσου, Καρυάς».  
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης  Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 9ο : Έγκριση εκτέλεσης και τρόπο ανάθεσης του έργου: « Αντικατάσταση Εξωτερικών Δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ακραιφνίας Δήμου Ορχομενού.
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης  Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 10ο : Χορήγηση ή μη συνολικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης οικισμού Ορχομενού. Εργασίες αποπεράτωσης – αναβάθμισης ΚΕΛ. Αντλιοστάσιο ακαθάρτων και αγωγός απαγωγής επεξεργασίας λυμάτων».
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης  Ιωάννης,  Αντιδήμαρχος)

Θέμα 11ο : Έγκριση υλοποίησης από ιδιώτη εργολάβο της υπηρεσίας « Αποκομιδή και μεταφορά των οικιακών απορριμμάτων του Δήμου Ορχομενού» , δίμηνης διάρκειας από 16-08-2017 έως 16-10-2017 , λόγω αδυναμίας να υλοποιηθεί με ίδια μέσα του Δήμου και τρόπου ανάθεσης.
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης  Ιωάννης,  Αντιδήμαρχος)

Θέμα 12ο : Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Δημόσιων επενδύσεων- ΣΑΕ 055 ( έργα αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές).
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης  Ιωάννης,  Αντιδήμαρχος)

Θέμα 13ο : Χορήγηση Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. Κωνσταντίνου Δημητρίου του Ιωάννη, κατοίκου Ορχομενού.
(Εισηγητής : κ. Γαλάνης Γρηγόριος, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 14ο : Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για την Επιτροπή Παραλαβής μικρών έργων  μέχρι του ποσού 5.869,40 € - χωρίς ΦΠΑ ( με τη διαδικασία του άρθρου 15 του ΠΔ 171/87 , μετά από κλήρωση.
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης  Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 15ο : Αποδοχή πίστωσης 20.500,00 € για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2017 και κατανομής αυτής.
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης  Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 16ο : Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων 1ης και 2ης εντολής ΣΑΤΑ 2017, ποσού 29.380,00€.
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης  Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)


Θέμα 17ο : Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του  έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΧΑΡΙΤΩΝ» , ανάδοχος Κ/ΞΙΑ Δ. ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – Ι.ΚΟΦΙΝΗΣ 
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης  Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)
Ο Πρόεδρος

ΛΑΜΠΡΟΣ  ΑΡΙΣΤ.  ΡΟΔΗΣ 

Ανοικτή πρόσκληση από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μικρασιατών Λιβαδειάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Λιβαδειάς  σας προσκαλεί στην εκδήλωση που θα γίνει προς τιμή του Αγίου Παντελεήμονα, την Τετάρτη  26 Ιουλίου 2017 , στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονα , Συνοικισμού Λιβαδειάς, μετά τον πανηγυρικό εσπερινό, ώρα 9.30΄το βράδυ.
-Τα Χορευτικά Τμήματα του Συλλόγου μας θα παρουσιάσουν χορούς της Μικράς Ασίας και χορούς άλλων περιοχών.
-Το Τμήμα Χορωδίας του Συλλόγου μας θα παρουσιάσει τραγούδια με συνοδεία Ορχήστρας.

Η παρουσία σας θα τιμήσει ιδιαίτερα το Σύλλογό μας.


                                                  Το  Δ.Σ.


Πώς υπολογίζεται το ποσό για τα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ

Βάσει του συνολικου οικογενειακύ εισοδήματος του υπόχρεου,  της συζύγου και των εξαρτώμενων τέκνων, εφόσον αυτά υποβάλουν δική τους φορολογική δήλωση υπολογίζονται τα δικαιούμενα ποσά του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος τριτέκνων και πολυτέκνων, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του ΟΓΑ.
H ανάλυση του οικογενειακού εισοδήματος με βάση τη δήλωση Ε1 του φορολογικού έτους 2016, η οποία έχει ληφθεί υπόψη για τον προσδιορισμό του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων: www. aade. gr/ polites/ epidomata/ oikogeneiako - epidoma - a21. Η είσοδος στην ανωτέρω εφαρμογή γίνεται με τους κωδικούς πρόσβασης του Taxisnet (Password, Username).
Για να δει κάθε δικαιούχος τα επιμέρους εισοδήματα που αποτελούν το συνολικό οικογενειακό εισόδημά του, καθώς και το δικαιούμενο οικογενειακό επίδομα γι' όλο το έτος, δεν έχει παρά να ακολουθήσει τέσσερα βήματα:
  • Από την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, επιλέγει την είσοδο στην εφαρμογή Α21 ( www. aade. gr/ polites/ epidomata/ oikogeneiako - epidoma- a21).
  • Επιλέγει «είσοδος» στην αντίστοιχη φόρμα «Αίτηση-δήλωση Α21» (ανάλογα αν είναι γονέας ή επίτροπος).
  • Επιλέγει την μπάρα «Εκτύπωση Στοιχείων Υπολογισμού».
  • Βλέπει τα στοιχεία υπολογισμού για τα δικαιούμενα επιδόματα και την ανάλυση του οικογενειακού εισοδήματός του με βάση το έντυπο Ε1.
Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα είναι το άθροισμα του φορολογητέου εισοδήματος όπως εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό και των απαλλασσόμενων-αυτοτελώς φορολογούμενων εισοδημάτων του υπόχρεου, της συζύγου και των τέκνων, εφόσον αυτά υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση.
«Όπως παγίως συμβαίνει εδώ και χρόνια, το συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπολογίζεται με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης, στην περίπτωση που αυτά είναι μεγαλύτερα των δηλωθέντων ετήσιων εισοδημάτων» διευκρινίζει η διοίκηση του ΟΓΑ.

Ρίχνει τους τόνους στην κόντρα με τον υπουργό ο Κώστας Μπακογιάννης

Γράφτηκε από τον Αργύρη Μπλόντζο
Ρίχνει τους τόνους ο περιφερειάρχης Στερεάς σε ότι αφορά την κόντρα που προέκυψε με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την δήλωση του Κώστα Μπακογιάννη πως ο Αλέξης Τσίπρας πρόδωσε την γενιά του.
Ο Βαγγέλης Αποστόλου είναι φίλος μου επεσήμανε ο κύριος Μπακογιάννης. Εγώ είπα τη γνώμη μου, όμως θεσμικά συνεργαζόμαστε πρόσθεσε.

Δείτε το video:
Μπακογιάννης: Ο Β.Αποστόλου είναι φίλος μου από LAMIASTARGR

Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ. Μεταφορών και Υποδομών στην Αλίαρτο

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 25-7-2017 επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών & Υποδομών, κου Βούρδα Αθανασίου, στο Δημαρχείο του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων.


Η επίσκεψη προκλήθηκε κατόπιν της επιστολής του Δημάρχου κου Ντασιώτη Γ. προς τη ΕΡΓΟΣΕ, μετά το τραγικό δυστύχημα με έναν νεκρό από το τρένο πριν από λίγες ημέρες, καθώς και την παρέμβαση του Βουλευτή Βοιωτίας κου Νίκου Θηβαίου,ο οποίος και συμμετείχε στη συνάντηση .
Στη συζήτηση που έγινε, στο Δημαρχείο τέθηκαν από το Δήμαρχο τα ζητήματα αρμοδιότητας του κου Γενικού και στα οποία υπήρξε θετικό κλίμα και δρομολόγηση λύσεων.
Τα ζητήματα που τέθηκαν αφορούν:
·         στην Παλαιά εθνική οδό ,που διασχίζει την Αλίαρτο και απαιτούνται  παρεμβάσεις για την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και για τις οποίες εκφράστηκε η θετική προσέγγιση του κου Βούρδα.
·         Ζητήθηκε η παρέμβασή του για απεμπλοκή της γραφειοκρατικής καθυστέρησης της πλαγιογεώτρησης  στις γραμμές του ΟΣΕ, προκειμένου να συνδεθούν οι αγωγοί λυμάτων του Βόρειου και Νότιου  τομέα της Αλιάρτου. Η παρέμβασή του υπήρξε άμεση και εντός των επόμενων ημερών θα υπογραφούν τα σχετικά έγγραφα.
·         Ζητήθηκε ενημέρωση για τον προαστιακό σιδηρόδρομο και τη διακοπή του πιλοτικού δρομολογίου Αθήνα –Τιθορέα και δόθηκε η απάντηση πως μέχρι το Νοέμβριο θα έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτροδότηση και θα ξεκινήσουν κανονικά  τα δρομολόγια, δεδομένου πως ο συνδυασμός ηλεκτροκίνησης και Ντιζελοκίνησης που υπήρχε ήταν ιδιαίτερα αυξημένου κόστους και δυσλειτουργικός.
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος συνόδευσε τον κο Βούρδα και τον κο Θηβαίο στο σημείο που προτείνεται η κατασκευή της πεζογέφυρας και είδαν επιτόπου την αναγκαιότητα του έργου.
Ο κος Γενικός μετά την αυτοψία στο σημείο ανέφερε μεταξύ άλλων « ..Επισκεφτήκαμε σήμερα το Δήμο Αλιάρτου –Θεσπιέων και είχαμε μια άριστη  συνεργασία με τον κο Δήμαρχο και τους συνεργάτες του. Ακούσαμε τα θέματα και θα προσπαθήσουμε να τα λύσουμε…. Σε ότι αφορά τη διάβαση πεζών είναι αναγκαιότητα και σύντομα θα επισκεφτούν το σημείο τεχνικοί μας να οριστικοποιήσουν τη μελέτη και να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του έργου..»
Ο Βουλευτής κος Θηβαίος στις δηλώσεις του ανέφερε «..είμαστε εδώ για να δώσουμε λύση σε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που αφορά πολλούς συμπολίτες μας .Θα το παλέψουμε μέχρι τέλους και θα τα καταφέρουμε..»
Τέλος ο Δήμαρχος κος Ντασιώτης Γ. αφού ευχαρίστησε τόσο τον κο Βούρδα, όσο και τον κο Θηβαίο, ανέφερε «…σήμερα υπήρξε μια πολύ παραγωγική συνάντηση από την οποία προέκυψαν ήδη τα πρώτα θετικά αποτελέσματα στα ζητήματα που θέσαμε. Σε ότι αφορά την διάβαση πεζών στις σιδηροδρομικές γραμμές σήμερα διαπιστώθηκε τόσο η ευαισθησία του κου Γενικού, αλλά και του κου Βουλευτή, που μαζί με τη δική μας επιθυμία δίνουν  πολύ αισιόδοξο μήνυμα ότι σύντομα θα γίνει το έργο και δε θα θρηνούμε άλλους αδικοχαμένους συμπολίτες».
Στη συνάντηση με τον κο Γενικό Γραμματέα και τον κο Θηβαίο , εκτός του Δημάρχου, συμμετείχαν   οι Αντιδήμαρχοι κκ Αραπίτσας Γεώργιος και  Μανίκας Χρυσόστομος και ο Δημοτικός Σύμβουλος Σταμούλης Αναστάσιος.
Γραφείο Ενημέρωσης

Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων

ΚΕΔΕ: Να αρθεί ο αποκλεισμός των μικρομεσαίων επαγγελματιών στο νέο διαγωνισμό για τη μίσθωση των αναψυκτηρίων μουσείων και αρχαιολογικών χώρων

Αναγκαία η τροποποίηση της προκήρυξης του διαγωνισμού προκειμένου να μην αποκλειστεί καμία μικρομεσαία επιχείρηση, που διαθέτει τα ποιοτικά προσόντα για τη συμμετοχή σε αυτόν

«Είναι απαράδεκτο, εν μέσω κρίσης, να αποκλείονται από τους όρους της προκήρυξης στο νέο διαγωνισμό  για τη μίσθωση των αναψυκτηρίων μουσείων και αρχαιολογικών χώρων οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που πληρούν φυσικά τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής. Με τους όρους που προβλέπονται στη Διακήρυξη είναι ανέφικτο για τον οποιονδήποτε μικρό ή μικρομεσαίο επαγγελματία να μπορέσει να συμμετάσχει. Θα περιμέναμε από μια κυβέρνηση που θέλει να λέγεται αριστερή να προχωρήσει σε τροποποίηση των όρων εκείνων του Διαγωνισμού προκειμένου να απαλειφθεί η σχετική αδικία».
Στη παραπάνω επισήμανση προχώρησε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης μετά τη συνάντηση που είχε με μέλη του Δ.Σ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Αναψυκτηρίων και Καταστημάτων Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων.

Ο Γ. Πατούλης πρόσθεσε επίσης ότι εφόσον ο Διαγωνισμός έρχεται σε αντίθεση με το νέο θεσμικό πλαίσιο (Ν.4412/2016)  και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) περί συμμετοχής των ΜΜΕ σε Διαγωνισμούς για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, πρέπει το αρμόδιο υπουργείο να  προβεί σε επανεξέταση και τροποποίηση των όρων αυτών του διαγωνισμού, προκειμένου να διασφαλίζεται μια ανοιχτή διαδικασία που θα επιτρέπει την ισότιμη συμμετοχή, τόσο των σημερινών μισθωτών όσο και άλλων μικρομεσαίων επαγγελματιών οι οποίοι φυσικά πληρούν τις προδιαγραφές και τα κριτήρια για την επιλογή τους, λαμβανομένης υπόψιν της τεράστιας σημασίας των συγκεκριμένων χώρων για την διεθνή εικόνα της χώρας μας και για τον τουρισμό.  

Επίσκεψη ΓΓ Μεταφορών και Υποδομών κ. Βούρδα στην Αλίαρτο

Άμεση ήταν η ανταπόκριση του ΓΓ Μεταφορών και Υποδομών κ. Α. Βούρδα στην πρόσκληση του Δημάρχου Αλιάρτου Θεσπιέων κ. Γ. Ντασιώτη και του Βουλευτή Βοιωτίας κ. Ν. Θηβαίου, με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στις σιδηροδρομικές γραμμές της πόλης.
Ο ΓΓ Μεταφορών και Υποδομών κ. Βούρδας επισκέφτηκε τον χώρο όπου προτείνεται να κατασκευαστεί πεζογέφυρα και αφού διαπιστώθηκε εν πρώτοις η επάρκεια του ζωτικού χώρου δεσμεύτηκε για την άμεση υλοποίηση του έργου.


Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας έδωσε λύση και στο χρόνιο πρόβλημα σχετικά με τη διέλευση του αποχετευτικού αγωγού λυμάτων του Δήμου, κάτω από τις σιδηροδρομικές γραμμές.
Στη συνάντηση αυτή, ο βουλευτής Ν. Θηβαίος τόνισε την ανάγκη κατασκευής της πεζογέφυρας για την προστασία των κατοίκων της περιοχής και δεσμεύτηκε να είναι δίπλα στη δημοτική αρχή για τη συντομότερη δυνατή ολοκλήρωση του έργου της πεζογέφυρας, ενός έργου προϋπολογισμού περίπου 1.500.000€.

Από το γραφείο του βουλευτή Βοιωτίας,
Νίκου Θηβαίου

Αποσύνδεση της ημερομηνίας των αυτοδιοικητικών εκλογών από αυτή των ευρωεκλογών ζήτησε o Πάνος ΣκουρλέτηςΑποσύνδεση της ημερομηνίας των αυτοδιοικητικών εκλογών από αυτή των ευρωεκλογών ζήτησε στη Βουλή ο Πάνος Σκουρλέτης. Ο υπουργός Εσωτερικών παρεμβαίνοντας κατά τη συζήτηση του πολυνομοσχεδίου για τους ΟΤΑ στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, υποστήριξε πως λειτουργεί παραμορφωτικά όταν η ημερομηνία είναι η ίδια. «Λέμε ναι σε αυτό, γιατί όταν συμπίπτουν οι δύο εκλογές αυτό λειτουργεί παραμορφωτικά΄για τον χαρακτήρα και το περιεχόμενο των αυτοδιοικητικών εκλογών», είπε ο Πάνος Σκουρλέτης και κάλεσε την αντιπολίτευση να τοποθετηθεί.
Διαβεβαίωσε ότι θα γίνει εξαντλητική συζήτηση για το θέμα αυτό όταν κατατεθεί το νομοσχέδιο για το νέο Καλλικράτη και επανέλαβε την θέση της κυβέρνησης ότι πρόθεσή της είναι να εξαντλήσει την τετραετία. Πηγή www.airetos.gr 

Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017

Το ετήσιο ραντεβού στο φυσιολατρών στην Αγία Παρασκευή του Κέντρου Άγριας Φύσης Ορχομενού


Μεταμορφώθηκε το «μπαλκόνι» της Ακραιφνίας στην Υλίκη- Ανοικτό κάλεσμα στη γιορτή της Αγίας Παρασκευής στο Πτώον


 Προ ημερών είχαμε αναφερθεί στην προετοιμασία αυτού του χώρου, προκειμένου ανήμερα της εορτής να είναι όλα έτοιμα (
http://orchomenos-press.blogspot.gr/2017/07/blog-post_14.html). Με υπερηφάνεια, λοιπόν, τα μέλη του Συλλόγου Εθίμων και Παραδόσεων «Η Αγία Παρασκευή» Ακραιφνίου σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα Ακραιφνίου και τον κατά τόπους Αντιδήμαρχο κατάφεραν να ηλεκτροδοτήσουν το ειδυλλιακό περιβάλλον της Αγίας Παρασκευής κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο στο Πτώον, ψηλά στο Ακραίφνιο ( όπως φαίνεται και στο φωτογραφικό υλικό που έχουμε στη διάθεσή μας) και να προσφέρουν την μέγιστη ασφάλεια στους προσκυνητές.
Για όσους δεν έχουν επισκεφθεί το χώρο, δεν έχουν παρά να το κάνουν είτε την παραμονή είτε ανήμερα της εορτής, προκειμένου να γευτούν την αυθεντική φιλοξενία των μελών του Συλλόγου και του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ακραιφνίου.
Βοήθειά σας!
Τετάρτη και Πέμπτη στη Λαμία οι εργασίες του Περιφερειακού Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση στην Στερεά Ελλάδα

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης σας προσκαλούν στις εργασίες του Περιφερειακού Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση στην Στερεά Ελλάδα.
Το Συνέδριο στη Στερεά Ελλάδα, εντάσσεται στον κύκλο των 13 Περιφερειακών Συνεδρίων που έχουν προγραμματιστεί, προκειμένου να υπάρξει ένας αποκεντρωμένος διάλογος με κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της «Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2021».
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η σε βάθος διερεύνηση των παραγωγικών δυνατοτήτων ώστε να τεθούν ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι για την αναπτυξιακή προοπτική της Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο ενός συνεκτικού σχεδίου περιφερειακής παραγωγικής ανασυγκρότησης. Μέσω της διαβούλευσης, θα επιδιωχθεί η κατάρτιση ενός οδικού χάρτη ενεργειών σε συνάρτηση αφενός με τις προτεραιότητες της «Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2021», αφετέρου με τις πρωτοβουλίες και δράσεις που έχουν ήδη αναπτυχθεί ή σχεδιαστεί από την Περιφέρεια, σηματοδοτώντας την μετάβαση της περιοχής, από την εποχή της κρίσης στην εποχή της Δίκαιης Ανάπτυξης.
Οι εργασίες του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαμιέων, την Τετάρτη 26/07/2017 και την Πέμπτη 27/07/2017, σύμφωνα με το συνημμένο Πρόγραμμα και θα ολοκληρωθούν με την κεντρική εκδήλωση που θα γίνει την Πέμπτη 27/07/2017 στις 6.30μμ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης.
H κεντρική εκδήλωση του συνεδρίου θα ανοίξει με ομιλητή τον Περιφερειάρχη Κώστα Μπακογιάννη και θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.
Η παρουσία και η συμμετοχή σας θα συμβάλλει θετικά στην επιδίωξη για έναν γόνιμο και παραγωγικό διάλογο.


                                        Με τιμή, 
Ο Περιφερειάρχης
Στερεάς Ελλάδας
Κώστας ΜπακογιάννηςΟ Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης
Δημήτρης Παπαδημητρίου 2ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ:
Η ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017
17:00 Προσέλευση – Έναρξη Συνεδρίου
17:30 - 21:00 1η Παράλληλη Συνεδρία (Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Λαμιέων):
Επιχειρηματικότητα – Χρηματοδοτικά Μέσα – Ανάπτυξη της Υπαίθρου
Ομιλητές:
Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ευάγγελος Αποστόλου
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης
Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ιωάννης Τσιρώνης
Παρεμβάσεις Προσκεκλημένων. Συντονιστής:
Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας, Θεμιστοκλής Χειμάρας
17:30 - 21:00 2η Παράλληλη Συνεδρία (Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Λαμιέων):
Περιβαλλοντική Πολιτική και Ενεργειακοί Πόροι
Ομιλητές:
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης
Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος
Παρεμβάσεις Προσκεκλημένων. Συντονιστής:
Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, Γιάννης Ταγκαλέγκας
Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017
11:00 Προσέλευση
11:30 – 15:00 1η Παράλληλη Συνεδρία (Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Λαμιέων):
Αγορά Εργασίας, Κοινωνική Οικονομία, Προνοιακή Πολιτική
Ομιλητές:
Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου
Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ράνια Αντωνοπούλου
Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου
Παρεμβάσεις Προσκεκλημένων. Συντονιστής:
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας, Ευθύμιος Καραΐσκος
11:30 – 15:00 2η Παράλληλη Συνεδρία (Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Λαμιέων):
Υποδομές, Τουριστική Ανάπτυξη και Δημόσιοι Πόροι
Ομιλητές:
Υπουργός Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά
Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σπίρτζης
Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στέργιος Πιτσιόρλας
Παρεμβάσεις Προσκεκλημένων. Συντονιστής:
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευβοίας, Φάνης Σπανός
15:00 - 18:30 Διάλειμμα - Χρόνος για διμερείς συναντήσεις
Κεντρική εκδήλωση – Συμπεράσματα Συνεδρίου (Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης)
18:30 Προσέλευση
19:00 Ομιλία Περιφερειάρχη Κώστα Μπακογιάννη

19:30 Ομιλία Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα

www.endelfoisonline.gr