Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

Ειδική συνεδρίαση την Τετάρτη στο Δήμο Θηβαίων

Θ Ε Μ Α   :  «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).

Σε συνέχεια των υπ’ αριθ. 8682/26-04-2016 & 12866/17-6-2016  γνωστοποιήσεων  του γραφείου Δημοτικού Συμβουλίουσας καλούμε να προσέλθετε στην Ειδική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 19 ΟΚΤΩΒΤΙΟΥ  2016, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 19:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού στο Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος, σε εφαρμογή του άρθρου 14 του κανονισμού λειτουργίας του  περί «Δημοτικού ΕλέγχουΕπερωτήσεις», για τη συζήτηση των επερωτήσεων που υποβλήθηκαν και οι οποίες επισυνάπτονται στη συνέχεια της πρόσκλησης.
                                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                   ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                       


                                                                                             ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr